Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące mozliwości przeprowadzenia referendum lokalnego w tym samym terminie co referendum ogólnokrajowe

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, iż przepisy prawa nie zakazują przeprowadzania referendum lokalnego w tym samym dniu, w którym przeprowadzone będzie referendum ogólnokrajowe. W takim jednak wypadku głosowanie w referendum lokalnym musi się odbyć w odrębnych lokalach, na podstawie oddzielnego spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego według innych zasad oraz przeprowadzić je muszą odrębnie powołane obwodowe komisje do spraw referendum. 

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca jednak uwagę, jako organ odpowiedzialny za sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie referendum, iż ustalenie terminu referendum lokalnego na dzień, w którym przeprowadzane jest referendum ogólnokrajowe, spowoduje nałożenie się na siebie zadań gminy związanych m.in. z zapewnieniem lokali i warunków pracy dla zwiększonej liczby obwodowych komisji, przygotowaniem odrębnych spisów, itp. co może niekorzystnie rzutować na jakość i terminowość wykonania zadań zleconych gminie wynikających z ustawy o referendum ogólnokrajowym.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:46
    Wprowadził:Bartosz Goździk