• Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum
    Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie wcześniejszego zakończenia głosowania
  • Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w domach studenckich
    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o warunkach udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003 r.