• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2001 r.