Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2001 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 maja 2002 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych, przez partie polityczne i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania, przez partie polityczne i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w okresie od 31 maja 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 87 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 47 partii politycznych, w tym 18 partii wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły następujące partie polityczne:
1. Ew P 81 - Polska Partia Robotniczo-Chłopska
2. Ew P 106 - Polska Unia Gospodarcza
3. Ew P 125 - Partia Rozwoju

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:
1.   Ew P 1 - Konfederacja Polski Niepodległej
2.   Ew P 3 - Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej
3.   Ew P 9 - Polska Liga Monarchistyczna
4.   Ew P 10 - Partia Kupiecka
5.   Ew P 11 - Związek Komunistów Polskich "Proletariat"*)
6.   Ew P 15 - Stronnictwo Narodowe
7.   Ew P 18 - Ruch Ludzi Pracy
8.   Ew P 19 - Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej
9.   Ew P 26 - Partia Dzieci i Młodzieży
10. Ew P 28 - Porozumienie Centrum
11. Ew P 35 - Ogólnopolskie Zjednoczenie Osób Niepełnosprawnych
12. Ew P 38 - Partia "X"
13. Ew P 39 - Ruch Stu
14. Ew P 40 - Stronnictwo Pracy
15. Ew P 44 - Koalicja Ludowo-Niepodległościowa
16. Ew P 50 - Partia Demokratyczna Przedsiębiorczość Polska
17. Ew P 55 - Mikołajczykowskie Polskie Stronnictwo Ludowe "Niepodległość"
18. Ew P 56 - Ruch dla Rzeczypospolitej
19. Ew P 61 - Zieloni Rzeczypospolitej Polskiej
20. Ew P 63 - Republikanie Rzeczypospolitej Polskiej
21. Ew P 66 - Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski
22. Ew P 74 - Blok dla Polski
23. Ew P 75 - Krajowa Partia Emerytów i Rencistów "Jedność"
24. Ew P 78 - Front Polski
25. Ew P 91 - Polska Partia Narodowa
26. Ew P 92 - Polska Partia Lewicy "Ruch Ludzi Pracy"
27. Ew P 96 - Radykalna Partia Pracy
28. Ew P 99 - Stronnictwo Narodowe "Szczerbiec"
29. Ew P 100 - Związek Weteranów Wojny
30. Ew P 103 - Partia Przeciw Krzywdzie
31. Ew P 104 - Polska Organizacja Narodowa R.P. im. Mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"
32. Ew P 108 - Ruch Solidarni w Wyborach
33. Ew P 116 - Biedota Polska
34. Ew P 123 – "Konfederacja"
35. Ew P 127 - Forum Obywatelskie
36. Ew P 128 - Ogólnopolski Sojusz Bezrobotnych
37. Ew P 129 - Polska Partia Inżynierów i Techników

 Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-50 do niniejszego komunikatu według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 


Załącznik do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 20 maja 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 15:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk