Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4315
Liczba kart ważnych 542
Liczba głosów ważnych540
Liczba głosów nieważnych2

Frekwencja w gminie

12.56%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
3 Zespół Szkół Samorządowych 1330 119 119
8.95%
1 Remiza OSP 1889 266 264
14.08%
2 Remiza OSP 1096 157 157
14.32%