Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4069
Liczba kart ważnych 666
Liczba głosów ważnych665
Liczba głosów nieważnych1

Frekwencja w gminie

16.37%