Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3062
Liczba kart ważnych 551
Liczba głosów ważnych546
Liczba głosów nieważnych5

Frekwencja w gminie

17.99%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
1 Urząd Gminy Wąsosz 1037 235 233
22.66%
4 Gimnazjum w Wąsoszu 573 103 102
17.98%
2 Szkoła Podstawowa w Ławsku 841 91 90
10.82%
3 Szkoła Podstawowa w Sulewie-Kownatach 611 122 121
19.97%