Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania2923
Liczba kart ważnych 494
Liczba głosów ważnych493
Liczba głosów nieważnych1

Frekwencja w gminie

16.90%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
5 Remiza OSP w Siwkach 260 29 29
11.15%
2 Urząd Gminy w Grabowie 865 141 140
16.30%
3 Szkoła Podstawowa w Grabowie 960 156 156
16.25%
4 Szkoła Podstawowa w Surałach 451 91 91
20.18%
1 Świetlica w Grabowie 387 77 77
19.90%