Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4050
Liczba kart ważnych 544
Liczba głosów ważnych539
Liczba głosów nieważnych5

Frekwencja w gminie

13.43%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
4 Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich 387 61 61
15.76%
2 Urząd Gminy w Małym Płocku 1412 197 197
13.95%
3 Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku 1429 198 194
13.86%
1 Szkoła Podstawowa w Kątach 822 88 87
10.71%