Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3267
Liczba kart ważnych 479
Liczba głosów ważnych477
Liczba głosów nieważnych2

Frekwencja w mieście

14.66%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
4 Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie 881 128 128
14.53%
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie 1131 157 156
13.88%
3 Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie 838 120 120
14.32%
1 Klub wiejski w Mątwicy 417 74 73
17.75%