Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania8508
Liczba kart ważnych 1147
Liczba głosów ważnych1138
Liczba głosów nieważnych9

Frekwencja w gminie

13.48%