Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4171
Liczba kart ważnych 569
Liczba głosów ważnych561
Liczba głosów nieważnych8

Frekwencja w mieście

13.64%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
1 Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu 1969 330 325
16.76%
4 Remiza w Osowcu 408 54 53
13.24%
2 Szkoła Podstawowa w Downarach 701 87 86
12.41%
3 Szkoła Podstawowa w Klewiance 629 48 47
7.63%
5 Budynek po Szkole Podstawowej we Wroceniu 464 50 50
10.78%