Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania2431
Liczba kart ważnych 314
Liczba głosów ważnych313
Liczba głosów nieważnych1

Frekwencja w gminie

12.92%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
2 Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Turystyki 1233 165 164
13.38%
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny 1198 149 149
12.44%