Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania12600
Liczba kart ważnych 1648
Liczba głosów ważnych1643
Liczba głosów nieważnych5

Frekwencja w mieście

13.08%