Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania4585
Liczba kart ważnych 920
Liczba głosów ważnych913
Liczba głosów nieważnych7

Frekwencja w mieście

20.07%