Wyniki dla kandydata: ZĄBKIEWICZ Jerzy

Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania2392
Liczba kart ważnych 424
Liczba głosów ważnych421
Liczba głosów nieważnych3

Wynik kandydata w gminie

7.36%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Wynik
2 Świetlica Wiejska w Pogorzelcu 386 69 69
8.70%
5 Gminny Ośrodek Kultury w Gibach 374 28 27
3.70%
3 Budynek po Szkole Podstawowej we Frąckach 493 101 100
9.00%
4 Budynek po Szkole Podstawowej w Zelwie 231 34 34
11.76%
1 Gimnazjum w Gibach 908 192 191
5.76%