Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3549
Liczba kart ważnych 375
Liczba głosów ważnych374
Liczba głosów nieważnych1

Frekwencja w gminie

10.57%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
1 Urząd Gminy 1370 111 111
8.10%
3 Szkoła Podstawowa 661 41 41
6.20%
2 Świetlica 516 60 60
11.63%
4 Szkoła Podstawowa 1002 163 162
16.27%