Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania3391
Liczba kart ważnych 464
Liczba głosów ważnych464
Liczba głosów nieważnych0

Frekwencja w gminie

13.68%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
2 Szkoła Podstawowa w Krasnowie 412 41 41
9.95%
4 Świetlica OSP w Ogrodnikach 251 40 40
15.94%
5 Budynek po Szkole Podstawowej w Berżnikach 729 69 69
9.47%
1 Urząd Gminy Sejny 1570 256 256
16.31%
3 Świetlica OSP w Żegarach 429 58 58
13.52%