Zbiorcze statystyki

Liczba uprawnionych do głosowania2457
Liczba kart ważnych 298
Liczba głosów ważnych297
Liczba głosów nieważnych1

Frekwencja w gminie

12.13%

Komisje obwodowe

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Liczba głosów ważnych Frekwencja
1 Szkoła Podstawowa 605 82 82
13.55%
2 Urząd Gminy 1167 97 97
8.31%
3 Gminny Ośrodek Kultury 685 119 118
17.37%