Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7
Zaespół Szkół w Mońkach
Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
1002
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
800
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
636
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
164
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
0
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania
0
8e
Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny
0
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
164
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
11
Liczba kart ważnych
164
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
0
12a
w tym z powodu postawienia znaku "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów
0
12b
w tym z powodu niepostawienia znaku "X" obok nazwiska żadnego kandydata
0
12c
w tym z powodu postawienia znaku "X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata
0
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
164

Kandydaci

Nr. Nazwisko Imie Komitet Zawód Adres Partia Zdobyte głosy Wynik
1 ANDERS Anna Maria Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość wyższy urzędnik państwowy Warszawa nie należy do partii politycznej. 73
44.51%
2 BAGIŃSKI Mieczysław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe nauczyciel Łomża członek partii politycznej: Polskie Stronnictwo Ludowe. 81
49.39%
3 BARSZCZEWSKI Szczepan Kamil Komitet Wyborczy KORWiN radca prawny Białystok członek partii politycznej: KORWiN. 7
4.27%
4 CHMIELEWSKI Andrzej Eugeniusz Komitet Wyborczy Samoobrona prawnik Augustów członek partii politycznej: Samoobrona. 2
1.22%
5 GROMADZKI Sławomir Komitet Wyborczy Wyborców Szary Obywatel rolnik Stare Rakowo nie należy do partii politycznej. 1
0.61%
6 ZĄBKIEWICZ Jerzy Komitet Wyborczy Wyborców „Praca i Przyszłość” – Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu ekonomista Suwałki nie należy do partii politycznej. 0
0%