Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zmiany wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosow

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 września 2001 r.
w sprawie zmiany wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 22 sierpnia 2001 r. dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań
i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zadań i trybu pracy obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 23 września 2001 r., stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. (M. P. Nr 29, poz. 496) wprowadza się następującą zmianę:

w części IV, lit. B, pkt 1 skreśla się zdanie "Do znaków takich poczynionych w ramach tej samej listy stosuje się przepis art. 160 ust. 5 Ordynacji wyborczej." i w to miejsce wpisuje się zdanie "Postawienie takich znaków w ramach tej samej listy powoduje także nieważność głosu.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk