Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2001 r. w sprawie wytycznych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez okręgowe komisje wyborcze zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzon

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 września 2001 r.

w sprawie wytycznych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez okręgowe
komisje wyborcze zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników
wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne, dotyczące trybu i sposobu wykonywania przez okręgowe komisje wyborcze zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk