Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk