Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2001 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących trybu i zasad powoływania oraz zadań pełnomocników do sprawdzenia zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie w wyb

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 września 2001 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych
dotyczących trybu i zasad powoływania oraz zadań pełnomocników
do sprawdzenia zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie
w wyborach do Sejmu i Senatu


Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 47 ust. 1 i art. 74 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych dotyczące trybu i zasad powoływania oraz zadań pełnomocników do sprawdzenia zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie w wyborach do Sejmu i Senatu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:29
    Wprowadził:Bartosz Goździk