Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu R

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 sierpnia 2001 r.

w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych
dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 23 września 2001 r

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje

§ 1.

Ustala się wytyczne w sprawie zadań i trybu pracy obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r., stanowiące załącznik do uchwały

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:29
    Wprowadził:Bartosz Goździk