Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 85 z dnia 17 sierpnia 2001 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk