Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia 2001 r., poz. 921)
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:11
    Wprowadził:Bartosz Goździk