Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w składach Okręgowych Komisji Wyborczych.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmian w składach Okręgowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 44 i art. 45 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się:

ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie Stanisława KUBKA - sędziego Sądu Okręgowego w Koszalinie,
ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile Macieja BUSZA - sędziego Sądu Rejonowego w Szamotułach.
ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie-I Halinę ELKE-KATARZYŃSKĄ - sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku.

§ 2.

Powołuje się:

w skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie Ireneusza GÓRĘ - sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinku;
w skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile - Włodzimierza ZYGMONTA - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego,
w skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie-I - Annę OLESZCZUK - sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk