Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w składach Okręgowych Komisji Wyborczych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 6 sierpnia 2001 r.


w sprawie zmian w składach Okręgowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 44 i art. 45 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się:

ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gliwicach Henryka BRZYŻKIEWICZA - sędziego Sądu Rejonowego w Gliwicach,
ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu Piotra PISARKA - sędziego Sądu Rejonowego w Katowicach.
ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku:
Alinę KAMIŃSKĄ - sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
Mariana MOTUKA - sędziego Sądu Okręgowego w Suwałkach.

§ 2.

Powołuje się:

w skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Gliwicach Tomasza PAWLIKA - sędziego Sądu Rejonowego w Zabrzu;
w skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku:
Katarzynę ORZEŁ - sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku,
Dariusza ORŁOWSKIEGO - sędziego Sądu Rejonowego w Białymstoku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk