Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i do

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 sierpnia 2001 r.


w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych,
dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów
na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1.

Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczące przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 23 września 2001 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk