• Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
    Wykaz upoważnień dla właściwych ministrów i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do wydania aktów wykonawczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 46 z dnia 16 maja 2001 r., poz
  • Relacje z oświadczeń Państwowej Komisji Wyborczej
    Relacje z wręczania zaświadczeń Państwowej Komisji Wyborczej 18.10.2001 r.