• Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11.12.2001 r. w sprawie wpłacania na rzecz komitetu wyborczego środków finansowych
  Oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2001 r.
 • Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 23 września 2001 r. w miejscu i poza miejscem stałego zamieszkania
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2001r.
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wystąpieniem Prezesa Rady Ministrów w dniu 22 września 2001 r.
  Informacja o liczbie zarejestrowanych list okręgowych kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów wg stanu na dzień 21 września 2001 r.
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wystąpieniem Prezydenta RP w dniu 21 września 2001 r.
  Wyjaśnienie z dnia 18.09.2001
 • Wyjaśnienie z dnia 18.09.2001
  Wyjaśnienie z dnia 18.09.2001