Oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2001 r.

Państwowa Komisja Wyborcza oświadcza, że telewizyjne wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 2001 r. nie naruszyło przepisów Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP o tak zwanej ciszy wyborczej, ani żadnych innych przepisów tej ustawy.
Ocena polityczna tego wystąpienia nie pozostaje natomiast w gestii Państwowej Komisji Wyborczej.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz
Warszawa, dnia 25 września 2001 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia17-03-2016 8:54
    Wprowadził:Bartosz Goździk