Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 15 W Tarnowie
Lista nr 1 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - UNIA PRACY

 1. JANIK Krzysztof Jan,prawnik, zam. Warszawa
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. SKRZYŃSKI Andrzej Jan,ekonomista rolnictwa, zam. Tarnów
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. PIETRZAK Jadwiga,dziennikarz, zam. Podłęże
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


 4. CHRZAN Bronisław,przedsiębiorca, zam. Połom Duży
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. GRODNY RYSZARD,inżynier mechanik, zam. Jadowniki
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. SIERANT Stanisław,inżynier zootechnik, zam. Proszowice
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. POCZĄTEK Tomasz,prawnik, zam. Szczucin
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. SOIN Marek,ekonomista, zam. Tarnów
  członek Unii Pracy.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. KSIĘŻYK - BĄK Marta,nauczyciel, zam. Tarnów
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


 10. JEZIERSKI Wiesław,lekarz, zam. Ciężkowiec
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. BRENNER Anna,socjolog, zam. Tarnów
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 12. GAWĘDA Jolanta,pracownik umysłowy, zam. Wieliczka
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 13. LINCA - MARCIŃCZYK Izabela,nuczyciel, zam. Gnojnik
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 14. KONOPKA Stanisława,ekonomista, zam. Pleśna
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 15. JURAK - KOSMALA Sabina,ekonomista, zam. Bochnia
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


 16. UJEK Mieczysław,ekonomista, zam. Radłów
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 2 -KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY - AKCJA WYBORCZA SOLIDARNOŚĆ PRAWICY

  1. ZARĘBSKI Zbigniew Stanisław,mechanik, zam. Wieliczka
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. CYGONIK Grzegorz Maciej,dziennikarz, zam. Żabno
  nie należy do partii politycznej
  popierany przez Zjednoczenie Chrześcijańsko - Narodowe.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. SWOSZOWSKI Mirosław Józef,nauczyciel, zam. Tarnów
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. ZIĘBA Antoni Edward,inżynier ochrony środowiska, zam. Tarnów
  członek Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 5. BRZESKI Janusz Waldemar,mechanik, zam. Bochnia
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. RYCZEK Mariusz,prawnik zam. Tarnów
  członek Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów.

  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. MROCZEK Józef,geodeta, zam. Kraków
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. TYMOSZUK Daniel,student, zam. Tarnów
  członek Konfederacji Polski Niepodległej.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. PIROWSKI Władysław,mechanik, zam. Koźmice Wielkie
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. BUJAK Bogdan Leszek,elektro - energetyk, zam. Zabawa
  członek Ruchu Społecznego AWS.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY UNII WOLNOŚCI

  1. WÓJCIK GWIDON Józef,urzędnik państwowy, zam. Tarnów
  członek Unii Wolności.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


 2. PANTERA Jerzy Wojciech,pracownik samorządowy, zam. Tarnów
  członek Unii Wolności.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. KOZAK Kazimierz Franciszek,inżynier budownictwa melioracyjnego, zam. Bochnia
  członek Unii Wolności.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. FURGALSKI Adrian Rafał,politolog, zam. Proszowice
  członek Unii Wolności.
  Zwolniony od obowiązku
  złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2
  powołanej ustawy.

 5. HOŁYSZ Jacek Marian,handlowiec, zam. Brzesko
  członek Unii Wolności.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 6. MAZIARKA Monika Krystyna,prawnik, zam. Tarnów
  członek Unii Wolności.
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. STRACZYŃSKA Krystyna Stefania,nauczyciel, zam. Sobolów
  nie należy do partii politycznej.
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. MARMUR Mirosław Wit,artysta plastyk, zam. Nowy Wiśnicz
  członek Unii Wolności.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. KOWALSKI Janusz Wacław,pracownik samorządowy, zam. Kipszna
  członek Unii Wolności.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. BACZYŃSKA Aleksandra Anna,pracownik samorządowy, zam. Proszowice
  nie należy do partii politycznej.
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. MOSZCZYŃSKI Paulin Jacek,lekarz, zam. Lewniowa
  członek Unii Wolności.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


 12. GADOWSKA Grażyna Zofia,filozof, zam. Uście Solne
  nie należy do partii politycznej.
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 13. KMIEĆ Anna Grażyna,nauczyciel, zam. Tarnów
  członek Unii Wolności.
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


 14. MĄCZKA Andrzej Wiesław,inżynier rolnictwa, zam. Staniątki
  nie należy do partii politycznej.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 15. LIS Marcin Wojciech,pracownik naukowy, zam. Wieliczka
  nie należy do partii politycznej.
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 16. MINICZ Maria,Małgorzata, nauczyciel, zam. Tarnów
  członek Unii Wolności.
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  Lista nr 1 nr 4 - KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA
  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  1. CURYŁO Marian,przetwórca zbożowy, zam. Tarnów
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. STAROSTKA Marian,piekarz, zam. Łękawica
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. TARKA Stanisław,emeryt, zam. Warszawa
   członek Forum Emerytów i Rencistów.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. KOSOŃ Eryk,fryzjer, zam. Tarnów
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  5. LIZAK Jan,rolnik, zam. Otfinów
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. SOLARZ Bogdan,rencista, zam. Nowa Huta
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. KLEKOCIŃSKI Adam,młynarz, zam. Gorzkowice
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. PRICH Krzysztof,mechanik samochodowy, zam. Brzozówka
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. TWORZYDŁO Iwona,studentka, zam. Łazy
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  10. KÓZKA Roman,kierowca, zam. Tarnów
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. KAPUSTA Władysław,dziennikarz, zam. Tarnów
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  12. BROSZKIEWICZ Zbigniew,rencista, zam. Bochnia
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  13. SŁAWEK Kazimierz,rolnik, zam. Ispina
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. SKŁADANOWSKI MARIAN,ślusarz - mechanik, zam. Pilzno
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. ZIOBRO Mieczysław,rencista, zam. Rzeszów
   członek Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej.

   złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.  Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY "PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚC"
  1. MARIANOWSKA Barbara,ekonomista, zam. Kraków
   nie należy do partii politycznej
   popierana przez "Prawo i Sprawiedliwość".

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. SOŁTYK Grażyna,historyk literatury, zam. Warszawa
   nie należy do partii politycznej.

   złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. SMOŁUCHA Adam,lekarz, zam. Jadowniki
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. SKRUCH Stanisław,technik mechanik, zam. Tuchów
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  5. LISZKA Mariusz,student, zam. Tarnów
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. WINKO Paweł,prawnik, zam. Dąbrówka Tuchowska
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. OSOWSKA Agnieszka,inżynier ochrony środowiska, zam. Tarnów
   nie należy do partii politycznej
   popierana przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. KUTA Andrzej,nauczyciel, zam. Wola Rzędzińska
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. DUDEK Janusz,inżynier rolnik, zam. Gdów
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  10. ŁABĘDZKA Krystyna,nauczyciel, zam. Kraków
   nie należy do partii politycznej
   popierana przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  11. JACHYM Stanisław,artysta rzeźbiarz, zam. Tarnów
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  12. POPIEŁUSZKO Ryszard,inżynier, zam. Gdów
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  13. ZIĘCINA Stanisław,technik ogrodnik, zam. Kąśna Górna
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. ZYCH Tadeusz,lekarz, zam. Jadowniki
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. PAMUŁA Piotr,student, zam. Tarnów
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.  Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY
  POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO
  skrót: Komitet Wyborczy PSL  1. WODA Wiesław,inżynier rolnik, zam. Kraków
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. WĘGRZYN Ludwik Kajetan,prawnik, zam. Bochnia
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. OLEARCZYK Kazimierz,inżynier kształtowania środowiska, zam. Bolesław
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. ŻABIŃSKI Władysław,rolnik, zam. Sukmanie
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  5. KOZAK Wojciech,inżynier mechaniki pojazdowej, zam. Zabawa
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. CHUDOBA Marek Andrzej,politolog, zam. Czchów
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. KUBIK Jan,ekonomista, zam. Proszowice
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. FURGAŁ Czesław,rolnik, zam. Dąbrowica
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. SŁONINA Józef,rolnik, zam. Borek
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
  10. AUGUSTYN Paweł,rolnik, zam. Lubcza
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. CZAJKA Grzegorz,rolnik, zam. Szpitary
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  12. MIGDAŁ Jan,technik mechanik, zam. Książnice
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  13. KUSIOR Stanisław,geodeta, zam. Żabno
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. GĘBIŚ Ryszard,technik energetyk, zam. Łęg Tarnowski
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. ŻABA Renata Franciszka,student, zam. Tarnów
   członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
  Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
  PLATFORMA OBYWATELSKA
  skrót: Platforma Obywatelska  1. GRAD Aleksander,geodeta, zam. Pleśna
   członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. KNAPIK Jolanta,psycholog, zam. Tarnów
   członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego.
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  3. BANACH Mirosław,przedsiębiorca, zam. Koszyce Wielkie
   członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. NOWAK Krzysztof Czesław,ekonomista, zam. Tarnów
   nie należy do partii politycznej
   Zwolniony od obowiązku
   złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2
   powołanej ustawy.

  5. KĄDZIELAWA Jan Maciej,nauczyciel, zam. Dąbrowa Tarnowska
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. OLCHAWA Roman,urzędnik samorządowy, zam. Czchów
   członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. BOROWIEC Henryk Jacenty,leśnik, zam. Łapanów
   członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. BORKOWSKI Tadeusz Stefan,naukowiec, zam. Wieliczka
   członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. PABIAN Józef,przedsiębiorca, zam. Brzesko
   nie należy do partii politycznej
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  10. MĄCZKA Józef Henryk,prawnik, zam. Bochnia
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. TRZEPAŁKA Tadeusz,urzędnik, zam. Proszowice
   członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  12. KARASIEWICZ Bernard,urzędnik samorządowy, zam. Zalasowa
   członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  13. GALLAS-DROPIŃSKA Anna,inżynier budownictwa wodnego, 
   zam. Wieliczka
   nie należy do partii politycznej.
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. BOGACZ Stanisława,pracownik administracji medycznej, zam. Tarnów
   nie należy do partii politycznej.
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. KARCIŃSKI Zbigniew,nauczyciel, zam. Gromnik
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  16. POPIELA Wojciech Artur,bankowiec, zam. Tarnów
   członek Konserwatywno Liberalnej Partii "Unia Polityki Realnej".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
  Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY
  ALTERNATYWA RUCH SPOŁECZNY  1. KASPEREK Krzysztof,politolog, zam. Chrzanów
   członek Alternatywy Ruch Społeczny.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  2. ŁACNY Tadeusz Stanisław,technik mechanik, zam. Niepołomice
   członek Konfederacji Polski Niepodległej - Ojczyzna.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. RUPP Ireneusz Stanisław,archeolog, zam. Kraków
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. URBAŃSKI Eugeniusz Roman, technik budowlany, zam. Tarnów
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  5. MARIOWSKI Grzegorz,stolarz, zam. Tarnów
   członek Sojuszu Nowych Sił.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. FRĄCZEK Tomasz Marek,technik mechanik, zam. Tarnów
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. *GIEMZA Krzysztof,informatyk, zam. Tarnów
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  8. *MICHAŁEK Tomasz Franciszek,ekonomista, zam. Tarnów
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. JANKOWSKI Grzegorz Zenon,technik mechanik, zam. Wola Rzędzińska
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  10. BROŚ Danuta Maria,pedagog, zam. Dąbrówka Tuchowska
   nie należy do partii politycznej.
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. KULERZ Adam Stefan,handlowiec, zam. Kraków
   członek Polskiej Partii Ekologicznej - Zielonych.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  12. DZIĘGIEL Maria Anna,położna, zam. Radwanowice
   członek Krajowego Porozumienia Emerytów i Rencistów RP.
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  13. PRZEWOŹNIAK Mirosław Stanisław,ślusarz, zam. Ryczów
   członek Konfederacji Polski Niepodległej - Ojczyzna
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. *HUZARSKI Jerzy Adam,projektant, zam. Tarnów
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  15. GIEMZA Marian,inżynier rolnik, zam. Lisia Góra
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.  Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY
  LIGA POLSKICH RODZIN  1. GRABOWSKI Mariusz Krzysztof,prawnik, zam. Tarnów
   członek Stronnictwa Porozumienie Polskie".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  2. PIWOWARSKI Jan Tadeusz,rolnik, zam. Sieciechowice
   członek Przymierza Ludowo - Narodowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  3. SOKALSKI Artur Aleksander,biolog, zam. Bochnia
   członek Ruchu Odbudowy Polski.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  4. KSIĄŻEK Jerzy Stanisław,rolnik, zam. Zawada Lanckorońska
   członek Przymierza Ludowo - Narodowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  5. BEDNARSKI Jan,nauczyciel, zam. Zabawa
   członek Przymierza Ludowo - Narodowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  6. DOBOSZ Władysław,nauczyciel, zam. Proszowice
   członek Przymierza Ludowo - Narodowego.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  7. GIERGIEL Marian,elektromonter, zam. Wieliczka
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez Stronnictwo .Porozumienie Polskie".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  8. PIEC Marcin,technik rolnik, zam. Krzeczów
   nie należy do partii politycznej
   popierany przez Stronnictwo "Porozumienie Polskie".
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  9. CURYŁŁO Maria,pracownik umysłowy, zam. Wola Radłowska
   nie należy do partii politycznej
   popierana przez Stronnictwo "Porozumienie Polskie".

   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  10. SZELĄG Irena,lekarz, zam. Węgrzce Wielkie
   nie należy do partii politycznej
   popierana przez Stronnictwo "Porozumienie Polskie".
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  11. KUPIEC Ryszarda,rzemieślnik, zam. Mała Wieś
   nie należy do partii politycznej
   popierana przez Stronnictwo "Porozumienie Polskie".
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  12. BARAN Ludwika,lekarz, zam. Karwodrza
   nie należy do partii politycznej.
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  13. TYŃSKA Krystyna,ekonomista, zam. Łękawica
   nie należy do partii politycznej.
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  14. DZIEWOŃSKA Kinga Józefa,meliorant, zam. Mietniów
   nie należy do partii politycznej.
   Złożyła następujące oświadczenie:
   nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  15. GRABKA Adam,elektryk, zam. Kraków
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

  16. JANKOWSKI Wacław,elektronik, zam. Kraków
   nie należy do partii politycznej.
   Złożył następujące oświadczenie:
   nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1,
   art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


  * skreślony na podstawie uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:17
  Wprowadził:Bartosz Goździk