Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 16 W Płocku
Lista Nr 1
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy


 


 1. PIŁAT ANDRZEJ , ekonomista, zam. Warszawa

  członek SLD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy


 2. SIEMIĄTKOWSKI ZBIGNIEW , historyk, zam. Legionowo

  członek SLD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy

 3. MICHAŚ Ireneusz - lekarz weterynarii , zam. Ciechanów

  członek SLD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy
 4. ŁUSZCZYŃSKA ALEKSANDRA EWA , magister farmacji, zam. Płock

  członek SLD, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 

 5. SUCHECKI Benedykt - elektrotechnik , zam. Puszcza Mariańska

  członek SLD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 6. MAŁACHOWSKI Jerzy Zbigniew - pedagog , zam. Warszawa

  członek UP, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 7. LATARSKI Lech Jan - technik elektronik , zam. Płock

  członek SLD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 8. MICHALAK Aldona Maria - mgr inż. rolnik, zam. Warszawa

  członek SLD, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy  9. WIŚNIEWSKI Sławomir - mgr inż. rolnik zam. Drobin

  członek SLD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 10. PIETRUCZUK Grzegorz Jarosław - student , zam. Warszawa

  członek SLD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 11. RYKOWSKI Jan Tadeusz - nauczyciel , zam. Chorzele

  członek SLD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 12. ZIENTARA Irena - ekonomistka , zam. Iłów

  członek SLD, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 

 13. STRYCZYŃSKI Marcin Piotr - inż. elektryk, zam. Ciechanów

  członek SLD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 14. GRYGLEWICZ Jerzy Wiesław - lekarz medycyny , zam. Mława

  członek SLD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 15. OPOLSKI Mirosław - inż. rolnik, zam. Dzierzążnia

  członek SLD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 16. LINOWSKA Hanna - pracownik socjalny , zam. Gozdowo

  członek UP, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 

 17. PAWŁOWSKI Mieczysław Tadeusz - technik elektronik , zam. Warszawa

  członek SD złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy


 18. MURAWSKA Hanna - nauczycielka , zam. Kownaty Zendowe

  członek SLD, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy  19. PIETRZAK Ewa Maria - urbanista , zam. Płock

  członek SLD, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 


Lista Nr 2 
AWSP


 


 1. KOŹLAKIEWICZ Mirosław - ekonomista , zam. Kunki

  członek RS AWS, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 2. AMBROZIAK Mariusz - broker ubezpieczeniowy , zam. Stegna 

  członek ZChN, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy

 3. KALATA Florentyna Bronisława - nauczycielka , zam. Ciechanów

  członek PPChD, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 

 4. ADASIEWICZ Ewa Barbara - nauczycielka , zam. Płock

  członek RS AWS, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy  5. KUŚMIREK Maria - nauczycielka , zam. Sochaczew

  członek RS AWS, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 

 6. NIESIOBĘDZKI Roman Tadeusz - urzędnik państwowy , zam. Ciechanów

  członek ZChN, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy


 7. LISOCKI Wojciech Czesław - politolog , zam. Płock

  członek PPChD, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy

 8. MISIAK Ryszard Jerzy - urzędnik administracji samorządowej , zam. Sierakowo

  członek RS AWS, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy

 9. ŻUREK Elżbieta Maria - prawnik , zam. Płock

  członek RS AWS, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 


 10. PSZCZÓŁKOWSKA-PLICHTA Maria - ekonomista , zam. Ciechanów

  członek ZChN, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 


 11. JAKUBOWSKI Mieczysław - muzyk , zam. Żyrardów

  członek RS AWS, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 12. KRAJEWSKI Tomasz - student , zam. Płock

  członek RS AWS, złożył następujące oświadczenie:
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 13. RĄCZKOWSKI Antoni - nauczyciel , zam. Płońsk

  członek ZChN, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 14. DUMIŃSKA-KIERSKA Anna - nauczyciel , zam. Stary Nacpolsk

  członek RS AWS, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 

 15. KOWALSKI Grzegorz - lekarz medycyny , zam. Ciechanów

  członek RS AWS, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 16. KUDLICKI Władysław Leszek - lekarz medycyny , zam. Płońsk

  członek KPN, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy  17. WEŁNICKI Tomasz Marek - prawnik , zam. Warszawa

  członek RS AWS, złożył następujące oświadczenie: 
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 18. MAŃKOWSKA Ewa Maria - lekarz medycyny , zam.Sochaczew

  członek RS AWS, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 


Lista Nr 3 
Komitet Wyborczy Unii Wolności


 


 1. KRAJOWSKI - KUKIEL Dariusz Paweł - inżynier budownictwa lądowego 
  zam. Płock

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 

 2. GOTZ Andrzej Kornel - lekarz weterynarii , zam. Ciechanów 

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 3. DYL Stanisław Zbigniew - lekarz chirurg , zam. Sochaczew

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy

 4. STANISŁAWSKI Leszek - nauczyciel , zam. Płock

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 5. MIECZNIK Przemysław Mariusz - doktor nauk chemicznych , zam. Mława

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 6. TROJANOWSKI Sławomir Marek - nauczyciel , zam. Raciąż

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 7. LESIAK Lilla - dziennikarz , zam. Warszawa

  członek Unii Wolności, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 8. CHOJNACKI Henryk - nauczyciel , zam. Wola Wierzbowska

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 9. STASIŃSKA - MERKIEWICZ Marzena Elżbieta - lekarz laryngolog 
  zam. Przasnysz
  członek Unii Wolności, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 10. GAJDA Artur Piotr - przedsiębiorca , zam. Sochaczew

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 11. DOBRZYNIECKA Izabela - nauczycielka , zam. Ciechanów

  członek Unii Wolności, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 12. MARTINEK Maciej Zbigniew - student politologii , zam. Sochaczew

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie: 
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 13. DEMBY Elżbieta - technolog żywności , zam. Pluskocin 

  członek Unii Wolności, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 14. ŁEBKOWSKI Marek - technik chemik , zam. Ciechanów

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie: 
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy 15. CISZEWSKI Radosław - student , zam. Sanniki

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie:
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 16. JELIŃSKI Paweł Włodzimierz - rolnik , zam. Stare Kozłowice

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy

 17. PAŚNIK Piotr Bolesław - student prawa , zam. Płock

  członek Unii Wolności, złożył następujące oświadczenie: 
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy


Lista Nr 4 
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej  


 1. PĘKAŁA Jerzy - rolnik , zam. Wieczfnia

  członek Samoobrony, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 2. MODZELEWSKI Mieczysław - mechanik , zam. Płock 

  członek Samoobrony, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 
 3. RUDOWSKI Waldemar - przedsiębiorca , zam. Płock

  członek Samoobrony, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 4. TOMASZEWSKI Sławomir - rolnik , zam. Zalesie gm.Iłów

  członek Samoobrony, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 5. CYBULSKA Aldona Henryka - ekonomista , zam. Płock

  członek Samoobrony, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 6. DZILIŃSKA Barbara - przedsiębiorca , zam. Ciechanów

  członek Samoobrony, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 7. OSICA Taida - studentka , zam. Płock

  członek Samoobrony, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 8. RUSEK Stanisław Marek - nauczyciel , zam. Płock

  członek Samoobrony, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 9. SZAREK Andrzej - rolnik , zam. Ostaszewo

  członek Samoobrony, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 10. WELENC Jerzy - elektromonter , zam. Kowalewko

  członek Samoobrony, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 11. JĘDRZEJEWSKA Elżbieta - mechanik , zam. Płock

  członek Samoobrony, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 12. KOPER Teresa - sprzedawca , zam. Gromice gm.Bulkowo

  członek Samoobrony, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 13. PIWIŃSKI Benedykt - przedsiębiorca , zam. Płock

  członek Samoobrony, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 14. KRZYŻANOWSKA Zofia - przedsiębiorca , zam. Rypin

  członek Samoobrony, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 15. KELMAN Karolina - ekonomista , zam. Płock

  członek Samoobrony, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 16. KURCZEWSKI Krzysztof - przedsiębiorca , zam. Płock

  członek Samoobrony, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 17. JANKOWSKI Zbigniew - rolnik , zam. Radzanowo Dębniki

  członek Samoobrony, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 18. MIKOŁAJCZYK Andrzej - konserwator , zam. Płock

  członek Samoobrony, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


Lista Nr 5
Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"


 


 1. JASIŃSKI Wojciech Stefan - prawnik , zam. Płock

  członek "Prawo i Sprawiedliwość" , złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 2. DĄBKOWSKA Jadwiga Katarzyna - archeolog , zam. Płock 

  członek "Przymierze Prawicy", złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 3. POMARAŃSKI Cezary Andrzej - nauczyciel , zam. Granice - Teresin

  członek "Prawo i Sprawiedliwość", złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 4. PSZCZÓŁKOWSKI Benedykt - inż. rolnik, zam. Pszczółki Górne 

  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 5. MILEWSKI Mirosław Marian - ekonomista , zam. Płock

  członek "Prawo i Sprawiedliwość" , złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 6. ILSKI Jan - lekarz , zam. Bieżuń

  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość",
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 7. OSOWSKI Tomasz - nauczyciel , zam. Przasnysz

  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość",
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 8. ŁAPIŃSKI Michał Jakub - politolog , zam. Warszawa 

  członek "Przymierze Prawicy" złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 9. KOŁAKOWSKI Robert Jerzy - historyk , zam. Ciechanów

  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość",
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 10. KOLCZYŃSKI Tomasz Zdzisław - technik mechanik , zam. Płock

  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość",
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 11. CICHOCKI Jan - technik przetwórstwa mięsnego , zam. Mława

  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość",
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 
 12. SOBIERAJ Tomasz Zbigniew - historyk , zam. Sochaczew

  nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość",
  złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 13. KORNATOWSKA Barbara - ekonomista , zam. Ciechanów

  nie należy do partii politycznej, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 14. DĄBROWSKI Tomasz Henryk - mgr administracji , zam. Warszawa

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 15. BOGUMIŁ Piotr Edward - technik mechanik , zam. Żyrardów

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 16. KANIEWSKI Kazimierz - prawnik , zam. Toruń

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 
Lista Nr 6 
Komitet Wyborczy PSL 


 1. PAWLAK Waldemar - rolnik , zam. Kamionka

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 2. KOMOROWSKI Zbigniew - przedsiębiorca , zam. Teresin

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 3. SOPLIŃSKI Aleksander - lekarz , zam. Ciechanów

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 4. STRYJEWSKA Halina - zootechnik , zam. Ciechanów

  nie należy do partii politycznej, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam 
  świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa 
  w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 

 5. BĘDZIKOWSKA Ludmiła - zootechnik , zam. Płock

  członek PSL, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 
 6. BOSZKO Michał Ludwik - pedagog , zam. Wyszogród

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 7. CHOIŃSKI Marek Jerzy - przedsiębiorca , zam. Żyrardów

  nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby
  ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów 
  bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 

 8. CZAPLICKI Zbigniew - dziennikarz , zam. Osówiec Kmiecy

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 9. GISZCZAK Ryszard - pracownik samorządowy , zam. Stare Gralewo

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 10. GŁUŚNIEWSKI Kazimierz - emeryt-górnik , zam. Ciechanów

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 11. GRZYMAŁA Katarzyna - ekonomista , zam. Żyrardów

  nie należy do partii politycznej, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
  złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby
  ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów 
  bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy


 12. KISIELEWSKI Henryk - inż. rolnik, zam. Płock

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 13. KONSTANTINOW Andrzej Antoni - przedsiębiorca , zam. Płońsk

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 14. OKOŃSKI Janusz Józef - lekarz , zam. Mława

  nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby
  ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów 
  bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 15. ROLIRAD Krzysztof - prawnik , zam. Płock

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 16. RZESZOTARSKI Jan - etnograf , zam. Sierpc

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 17. SZMULEWICZ Wiktor Władysław - rolnik , zam. Święcice Stare

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 18. TYBUCHOWSKI Jarosław Antoni - inż. rolnik, zam. Krasne

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 19. WELENC Janusz - nauczyciel , zam. Żuromin

  nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
  złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby
  ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów 
  bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy 

 20. WOJNAROWSKI Włodzimierz Adam - pracownik administracji samorządowej 
  zam. Szreńsk

  członek PSL, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy Lista Nr 7
Platforma Obywatelska  


 1. ABGAROWICZ Łukasz Maria - zootechnik , zam. Warszawa

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 2. KRZYŚPIAK Jacek Bolesław - lekarz , zam. Ciechanów

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 
 3. WÓJCIK Piotr - przedsiębiorca , zam. Ciechanów 

  członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 4. JAROSZEWSKI Artur Robert - menadżer , zam. Płock

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 5. KUMOR Piotr - przedsiębiorca , zam. Warszawa

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 6. PŁUCIENNIK Halina Maria - fotograf , zam. Płock

  nie należy do partii politycznej, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 7. ZDZIARSKI Zdzisław - nauczyciel , zam. Przasnysz

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 8. BREŃSKI Wiesław - ekonomista , zam. Warszawa

  członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 9. JASZCZAK Tadeusz Zygmunt - przedsiębiorca , zam. Sochaczew

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 10. BERDYGA Jerzy Piotr - prawnik , zam. Mława

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 11. LOREK Witold Zdzisław - nauczyciel , zam. Sierpc

  członek Stronnictwa Konserwatywno - Ludowego, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 12. DZWONEK Patryk Aleksander - przedsiębiorca , zam. Płock

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 13. PIETRASIK Andrzej Józef - polonista , zam. Płońsk

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 14. BORCZUCH Tomasz Florian - student , zam. Chełmno

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 15. TYSZKIEWICZ Krzysztof Adam - student , zam. Warszawa

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 16. GOLAŃSKI Robert Andrzej - student , zam. Warszawa

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 17. GREMBOWICZ Tomasz Adam - lekarz , zam. Ciechanów

  członek Unii Polityki Realnej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


Lista Nr 8
Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny


 


 1. KACZMARZYK Grzegorz Jerzy - tech. leśnik, zam. Łysa Góra

  członek Polska Partia Ekologiczna-Zielonych, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 2. PAWLAK Mieczysław Józef - rolnik , zam. Józefosław

  członek PSL - Mikołajczykowskie , złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 
 3. JANISZEWSKI Jędrzej Stanisław - agent ubezpieczeniowy , zam. Twarogi

  członek KPN - Ojczyzna, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 4. SIEDLECKI Eugeniusz - mistrz budowlany , zam. Gostynin

  członek Alternatywa Ruch Społeczny, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 5. ZAWADZKA Anna Danuta - ekonomista , zam. Gliwice

  nie należy do partii politycznej, złożyła następujące oświadczenie:
  zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach 
  bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 6. HAŃCZEWSKI Maciej Piotr - mechanik , zam. Knurów

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 7. BARAŃSKI Andrzej - technik komunikacji , zam. Gliwice

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 8. MIKOŁAJCZAK Lucyna Irena - nauczycielka , zam. Płock

  członek KPN- Ojczyzna, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 
 9. MOSZPAŃSKI Janusz - elektromonter , zam. Warszawa

  członek KPN- Ojczyzna, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 10. REMIARZ Piotr - technik mechanik , zam. Rybnik

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 11. GIEDYK Bogdan Kazimierz - technik elektronik , zam. Rybnik

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 12. WIECZOREK Tomasz - monter instalacji gazowych , zam. Żory

  członek Alternatywa Ruch Społeczny, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 13. BUJAK Jerzy Marek - operator maszyn dźwigowych , zam. Zabrze

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 14. STANEK Jan Stanisław - ślusarz , zam. Gliwice

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 15. SYLWANOWICZ Monika Grażyna - ekonomista , zam. Warszawa

  członek Polska Partia Ekologiczna - Zielonych, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy Lista Nr 10
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin


 


 1. POŁANECKI Paweł Mieczysław - inżynier mechanik , zam.Warszawa
  członek Ruchu Katolicko-Narodowego, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 2. PARADOWSKA Jadwiga - handlowiec , zam.Płock
  nie należy do partii politycznej, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 3. KOŁAKOWSKI Marcin Michał - prawnik , zam.Żaboklik
  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 
 4. UTRACKI Rafał - historyk , zam.Warszawa
  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 
 5. SZCZEPAŃSKA Ilona Magdalena - politolog , zam.Sobowo
  nie należy do partii politycznej, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 6. SOWA Arkadiusz Piotr - nauczyciel , zam. Żyrardów
  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 7. PAWLAK Tadeusz - rolnik , zam.Łubki Stare
  członek "Ojcowizny", złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 8. PIOTROWSKI Józef - rolnik , zam.Wróblewo
  członek Ruchu Katolicko-Narodowego, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 9. KAMIŃSKI Jan - technik elektryk , zam.Ciechanów
  członek Ruchu Odbudowy Polski, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 10. PIWOŃSKA Teresa - inżynier rolnik , zam.Sanniki
  członek Porozumienia Polskiego, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 11. SZCZAWIŃSKI Jerzy - lekarz , zam.Żyrardów
  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 12. KOWALSKA Anna Czesława - rolnik , zam. Przasnysz 
  członek ROP, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 13. JAROS Zbigniew - technik mechanik , zam.Płock
  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 14. ZAWADZKA Barbara Zofia - ekonomista , zam.Warszawa
  członek Ruchu Katolicko-Narodowego, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 15. GABRYŚ Barbara Anna - resocjalizator , zam.Tarnowskie Góry
  nie należy do partii politycznej, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 16. WIŚNIEWSKA Luiza Agnieszka - ekonomista , zam. Płock
  nie należy do partii politycznej, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 17. CHUDZIK Jan - automatyk , zam.Płock
  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy Lista Nr 14
Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej 


 1. MURAWSKI Dariusz Grzegorz - elektryk , zam. Płock

  członek PPS, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 2. JĘDRZEJEWSKI Edmund - fryzjer , zam. Płock

  członek PPS, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 3. PRUSIŃSKI Tadeusz Paweł - rolnik , zam. Płock

  członek PPS, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 


 4. SZYMAŃSKA Jolanta - urzędnik , zam. Płock

  członek PPS, złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 5. TUMALSKI Piotr Sebastian - informatyk , zam. Płock

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oswiadczenie:
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach 
  bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 6. SZCZEPKOWSKI Mirosław - technik , zam. Płock

  członek PPS, złożył następujące oświadczenie: 
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach 
  bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 7. JAWORSKI Łukasz - ekonomista , zam. Płock

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach 
  bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy


 8. CYLIŃSKI Piotr Bogdan - mechanik , zam. Płock

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym 
  współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 
  powołanej ustawy 

 9. RUTKOWSKI Cezary - student , zam. Dźwierzno

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach 
  bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy
 10. KACPRZAK Marcin - student , zam. Płock

  nie należy do partii politycznej, złożył następujące oświadczenie:
  zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach 
  bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:18
  Wprowadził:Bartosz Goździk