Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 9 w Łodzi
Lista nr 1
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

  1. Miller Leszek Cezary - politolog,Warszawa, członek SLD.
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 2. Kaniewski Zbigniew Waldemar - geograf,Łódź, członek SLD. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 3. Kralkowska Ewa - lekarz,Łódź, członek UP. 
  Złożyła uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 4. Murynowicz Alicja Maria - nauczyciel,Łódź, członek SLD. 
  Złożyła uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 5. Baszczyński Krzysztof Andrzej - pedagog,Łódź, członek SLD. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 6. Rosłoński Tomasz Sylwester - mgr ekonomii,Łódź, członek SLD. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Adamska Anna Małgorzata - technik chemik,Łódź, członek SLD. 
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy.

 8. Radomińska Ewa Joanna - ekonomista,Łódź, członek SLD. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. Wysocka Wiesława - technik mechanik konstruktor,Łódź, członek KPEiR. 
  Złożyła uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 10. Celler Wiktor Ryszard - adwokat,Łódź, członek SLD.
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 11. Kaczmarek Romuald - fizyk,Łódź, członek PLD. 
  Złożył następujące oświadczenie: byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, 
  art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 12. Sitek Włodzimierz Stanisław - inż. elektryk, Łódź, członek SLD. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 13. Zdrojewski Tadeusz Władysław - mgr ekonomii,Łódź, członek UP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 14. Biskupska-Neidowska Dorota - mgr wychowania fizycznego,Starowa Góra, członek SLD.
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 15. Lichtorowicz Ewa Zofia - nauczyciel,Andrespol, członek SLD. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 16. Skwarka Władysław - socjolog,Łódź, członek SLD. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 17. Szcześniak Adam - mgr pedagogiki,Łódź, członek SD. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 18. Ciborska Lucyna Jolanta - immunolog,Łódź, członek SLD. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 19. Jankowska Elżbieta Róża - pedagog,Łódź, członek SLD. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 20. Orzechowska-Kłucjasz Iwona - pedagog,Łódź, członek SLD. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 21. Duda Zenobiusz - inż. mechanik, Łódź, członek SLD. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.


 22. Polak Wiesława Zofia - mgr pedagogiki,Łódź, członek UP. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 2
Koalicyjny Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy 
Skrót nazwy: AWSP

  1. Kropiwnicki Jerzy Janusz - ekonomista,Łódź, członek ZChN. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy" 

 2. Markiewicz Marek Sławomir - dziennikarz,Łódź, członek RS AWS. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 3. Niesiołowski Stefan Konstanty - nauczyciel akademicki,Łódź,
  nie należy do partii politycznej, popierany przez RS AWS.
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 4. Pyka Marek Michał - socjolog,Łódź, członek PPChD. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 5. Lipiński Jan Stefan - nauczyciel,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierany przez RS AWS. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 


 6. Kowalik Marek Władysław - inżynier ochrony środowiska,Konstantynów Łódzki, członek RS AWS. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".


 7. Pełka Jan - nauczyciel,Łódź, członek PPChD. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Szafran Dorota Aleksandra - nauczyciel,Łódź, członek RS AWS. 
  Złożyła uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 9. Sankowski Dominik Jan - nauczyciel akademicki,Rąbień, członek PPChD. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. Szolc-Kowalska Anna Maria - prawnik,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierana przez ZChN.
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 11. Stępień Piotr - dziennikarz,Łódź, członek PPChD.

  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 12. Antczak Maria Anna - inspektor,Łódź, członek PPChD.

  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 13. Papis Marian - dziennikarz,Łódź, członek ZChN.
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".
 14. Wilczyński Zbigniew - nauczyciel akademicki,Łódź, członek ZChN.
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 15. Milczarek Piotr Stefan - inżynier budownictwa,Łódź, członek KPN.
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 16. Gerlicz Witold Wojciech - inżynier mechanik,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierany przez RS AWS.

  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 3
Komitet Wyborczy Unii Wolności

  1. Jędrzejczak Andrzej Józef - inżynier mechanik,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 2. Rosset Witold Andrzej - lekarz,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 3. Lubnauer Katarzyna Anna - nauczyciel akademicki,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. Golański Ryszard Szczepan - lekarz,Łódź, członek Unii Wolności.
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 5. Polakow-Nejman Anna Wanda - nauczyciel,Łódź, członek Unii Wolności.
  Złożyła uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 6. Matuszczyk Bożena Łucja - nauczyciel,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Kęblińska Mirosława Krystyna - inżynier chemik,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Abramczyk Halina - nauczyciel akademicki,Wiśniowa Góra, członek Unii Wolności. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 9. Salski Tomasz - student,Rzgów, członek Unii Wolności. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 10. Lipiński Krzysztof - prawnik,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 11. Krężel Przemysław Robert - ekonomista,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 12. Stefaniak Wojciech Piotr - adwokat,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 13. Soska Barbara Teresa - nauczyciel,Koluszki, członek Unii Wolności. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 14. Wijata Tadeusz Ryszard - filmoznawca,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 15. Stefańczyk Marianna Teresa - farmaceutka,Łódź, członek Unii Wolności.
  Złożyła uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 16. Zatylny Andrzej Zbigniew - kupiec,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 17. Sęk Jerzy Piotr - nauczyciel akademicki,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 18. Sosnowska Agnieszka - studentka,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 19. Leszczyński Marek - nauczyciel akademicki,Łódź, członek Unii Wolności. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 20. Szewczyk Piotr Michał - specjalista ds. marketingu, Łódź, członek Unii Wolności.
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 21. Stańczyk Włodzimierz Andrzej - chemik,Łódź, członek Unii Wolności.
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".Lista nr 4
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 

  1. Rutkowski Krzysztof - detektyw,Śladów, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 2. Pawłowski Włodzimierz Zdzisław - mistrz kaletnik,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 3. Dratkiewicz Andrzej Ignacy - rolnik,Dmosin, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 4. Nowak Kazimierz Marian - mechanik,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 5. Maurer Zbigniew Sławomir - technik dentystyczny,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 6. Wojtas Józef Paweł - inżynier odlewnik,Koluszki, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 7. Rybczyński Krzysztof Paweł - technik włókiennik,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 8. Michalak Zbigniew Tomasz - technik elektryk,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 9. Małecka Halina Zofia - handlowiec,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. Książczyk Jerzy Bolesław - technik elektryk,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 11. Czerwiński Bogusław Marian - agent ubezpieczeniowy,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 12. Ciepłucha Wacław - technik przemysłu mięsnego,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 13. Sierocińska Izabela Joanna - handlowiec,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 14. Hazelmajer Mariusz Piotr Krzysztof - mechanik urządzeń kolejowych,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 15. Matyjaszczyk Igor Dariusz - ślusarz-tokarz,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 16. Matusiak Teresa Irena - szwaczka,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 17. Tyborowski Wiesław - krawiec,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 18. Bednarek Elżbieta - handlowiec,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy.

 19. Gołąb Janusz - ekonomista,Łódź, członek Samoobrony RP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 20. Pilarska Anna Maria - logopeda,Helenów, członek Samoobrony RP. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 21. Kosma Izabela Bogumiła - rolnik,Dmosin, członek Samoobrony RP. 
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 22. Pasek Iwona - studentka,Dmosin, członek Samoobrony RP. 
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. Lista nr 5
Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość" 

  1. Więcławska Elżbieta - dziennikarz,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierana przez "Prawo i Sprawiedliwość." 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Godycki-Ćwirko Maciej - lekarz,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość". 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 3. Strzembosz Piotr - technik ekonomista,Warszawa, członek Przymierza Prawicy. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 4. Jagiełło Jarosław - urzędnik państwowy,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość". 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 5. Bartyzel Małgorzata - dziennikarz,Łódź, członek Przymierza Prawicy. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 


 6. Szmigielski Witold - technik mechanik,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość". 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 7. Drzymała Tomasz - ekonomista,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 8. Skonieczny Zygmunt - reżyser,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość". 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 9. Wentlandt-Walkiewicz Maria - adwokat,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 10. Adamska-Kępka Małgorzata - doradca podatkowy,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierana przez "Prawo i Sprawiedliwość". 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. Felczak Piotr - kurator sądowy,Łódź, członek Przymierza Prawicy. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 12. Balcerek Jerzy - chemik,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość". 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 13. Anyszewski Paweł - ekonomista,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość". 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 14. Kaczmarek Anna - pielęgniarka,Łódź, członek CHDSP. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 15. Gzik Jerzy - technik włókiennik,Łódź, członek CHDSP. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 16. Loba Jerzy - filozof,Łódź, członek Przymierza Prawicy. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 17. Rydz Marian - tłumacz,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość". 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 


 18. Piątkowski Krzysztof - doradca handlowy,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 19. Krasnodębska Bożenna - nauczyciel,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierana przez "Prawo i Sprawiedliwość". 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 6
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL

  1. Siemiński Henryk Stanisław - historyk,Łódź, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 2. Kowalski Kazimierz - magister sztuki,Łódź, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 3. Szmit Jerzy - prawnik,Łódź, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 4. Skierski Tomasz - lekarz,Łódź, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 5. Arent Jerzy - rencista,Łódź, członek Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 6. Marcińczak Ryszard - inż. elektryk, Sieradz, nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 7. Ubych Marek Roman - handlowiec,Konstantynów Łódzki, nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 8. Piechota Tomasz - pracownik państwowy,Popień Parcela, nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 9. Borek Czesław Tadeusz - nauczyciel,Łódź, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 10. Mielczarek Jan - pracownik samorządowy,Tuszyn, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 11. Górajek Leszek Edward - nauczyciel,Dmosin, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 12. Maszewska Sylwia Izabela - śpiewaczka operowa,Łódź, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 13. Kaczorowski Andrzej - lekarz,Łódź, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 14. Matera Bolesław - inżynier mechanik,Łódź, członek Stronnictwa Narodowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 15. Gmerek Henryka - inżynier chemik,Łódź, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 16. Grzybek Irena Kornelia - technik elektronik,Pabianice, członek Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 17. Stelmaszczyk Bogumił Jerzy - student,Parzęczew, członek Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 18. Kacprzycki Adam Tomasz - student,Gorzkowice, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 19. Durkacz Gabriela - ekonomista,Łódź, nie należy do partii politycznej, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 20. Muszyński Henryk - nauczyciel,Nowy Bedoń, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 21. Bińkowski Feliks Józef - pracownik samorządowy,Gałków Mały, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 22. Leonarcik Henryk - inżynier rolnik,Łódź, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. Lista nr 7
Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska
Skrót nazwy: Platforma Obywatelska

  1. Drzewiecki Mirosław Michał - poseł,Łódź, nie należy do partii politycznej.
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 2. Śledzińska-Katarasińska Iwona Elżbieta - posłanka,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 3. Gumowski Marek Kazimierz - adwokat,Łódź, nie należy do partii politycznej.
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 4. Skrzydlewska Joanna Katarzyna - studentka zarządzania,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 5. Stępień Radosław Adam - prawnik,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 


 6. Jędrych Elżbieta Maria - pracownik naukowy,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Krychniak Jan Marian - technik mechanik,Brzeziny, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 8. Kacprzak Tomasz - student prawa,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 9. Mędrzak Jan Stefan - prawnik,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 10. Kempińska-Mirosławska Bogumiła Barbara - lekarz,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. Korczyk Witosław Teodor - prawnik,Łódź, członek SKL. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 


 12. Milecka Krystyna Ludwika - studentka zarządzania,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust.2 powołanej ustawy. 

 13. Orczykowska Ilona Anna - socjolog,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 14. Malarski Andrzej - operator filmowy,Łódź, członek SKL. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 15. Święcicki Andrzej Jacek - magazynier,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 16. Konopacki Stanisław Franciszek - matematyk,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 17. Przybysz Tadeusz - kuśnierz,Grotniki, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 


 18. Nowak Krzysztof Jacek - fizyk,Pabianice, członek Unii Polityki Realnej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. Lista nr 8
Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

  1. Kluszczyński Piotr Wawrzyniec - monter urządzeń telekomunikacyjnych,Łódź, członek Alternatywy Ruch Społeczny. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 2. Smulik Andrzej - technik mechanik,Łódź, członek KPN-Ojczyzna. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 3. Janicki Maciej Piotr - student,Łódź, członek Alternatywy Ruch Społeczny. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy. 

 4. Fatyga Janusz - prawnik,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 5. Krzesiński Krzysztof Jarosław - technik mechanik,Łódź, członek KPN-Ojczyzna. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 6. Brzdękiewicz Janusz - technik elektronik,Łódź, członek KPN-Ojczyzna. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 7. Szymacha Krystyna - urzędnik państwowy,Łódź, członek KPN-Ojczyzna. 
  Złożyła uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 8. Górnik Krzysztof Jarosław - inż. biotechnolog, Łódź, członek Alternatywy Ruch Społeczny. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy. 

 9. Baliński Jerzy Ryszard - ślusarz,Łódź, członek KPN-Ojczyzna. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 10. Młynarczyk Stanisław - technik mechanik,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 11. Domagała Jerzy Kazimierz - technik obróbki drewna,Łódź, członek KPN-Ojczyzna. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 12. Laskowski Mirosław Adam - trener,Łódź, członek Ligi Polskiej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 13. Głowinkowski Ryszard Henryk - kierowca,Łódź, członek Biedoty Polskiej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 14. Kowalski Witold - filolog,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 15. Derek Tadeusz - bez zawodu,Andrespol, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 16. Kordowicz Sławomir Stanisław - technik ekonomista,Łódź, członek Alternatywy Ruch Społeczny. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy. 

 17. Arabczyk Jolanta Maria - bibliotekarz,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 18. Zarzycka Władysława Danuta - sekretarka,Krosno Odrzańskie, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 19. Konopka Tadeusz - elektromonter,Dębska Wola, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 20. Marchlik Rafał - mechanik samochodowy,Twarogi, członek Polskiej Partii Ekologicznej Zielonych. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy. Lista nr 9
Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej

  1. Nowański Włodzimierz Jan - technik mechanik,Łódź, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 2. Sikora Andrzej Michał - inż. elektryfikacji górnictwa, Zembrzyce, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 3. Szylka Mieczysław Jan - ekonomista,Warszawa, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 4. Małecka Janina - emerytka,Warszawa, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 5. Wojciechowski Tomasz Marcin - technik-stolarz,Korytniki Osiedle, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy. 

 6. Pająk Witold Józef - technik budowlany,Przemyśl, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy. 

 7. Bartosiewicz Tadeusz - technik samochodowy,Mostówka, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 8. Czaiński Czesław - ekonomista,Brzeziny, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 9. Szkrabut Ryszard - technik-mechanik,Przemyśl, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 10. Barszczak Czesław - rolnik,Kuńkowce, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 11. Brudecki Jan - ślusarz-spawacz,Police, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 12. Modranka Zbigniew - kierowca mechanik,Rzgów, członek Polskiej Wspólnoty Narodowej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. Lista nr 10
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

  1. Korwin-Kochanowski Piotr Tadeusz - specjalista ds. organizacji i rozwoju produkcji i usług, Jordanów, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 2. Sowińska Ewa Barbara - lekarz,Łódź, członek RKN. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. Makowski Marcin Mariusz - specjalista ds. handlowych, Łódź, członek Stronnictwa Narodowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 4. Litwinowicz Krzysztof Wacław - inżynier mechanik,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 5. Płoszajski Julian Paweł - fizyk,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 6. Krupa Urszula Irena - lekarz,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Libuda Małgorzata - pedagog,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Rumieniecki Krzysztof - fizyk,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 9. Kolczyński Piotr Władysław - księgowy,Łódź, członek Stronnictwa Narodowego. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 10. Kuna Halina - inż. włókiennik, Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. Terlecki Stanisław Andrzej - trener,Podkowa Leśna, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 12. Rydz Tadeusz - pedagog,Łódź, członek Ligi Polskiej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 13. Libera Jan Aleksander - lekarz chirurg,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 14. Bartoszewski Tadeusz Waldemar - inżynier trakcji elektrycznych,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył uprzednio następujące oświadczenie: "Oświadczam, że nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy".

 15. Janusz Józef - inżynier budowlany,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 16. Golonka Ignacy - socjolog,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 17. Misiak Krzysztof - inż. mechanizacji rolnictwa, Paprotnia, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 18. Wypych Stanisław Julian - ekonomista,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. Lista nr 12
Komitet Wyborczy "Konfederacja"
Skrót nazwy: Konfederacja

 

 • unieważnienie rejestracji listy przez Okręgową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 22 września 2001 r.Lista nr 14 
Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

  1. Bogdańska Urszula Ingeborga - lekarz medycyny,Łódź, członek Polskiej Partii Socjalistycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Lechański Ryszard Marek - kinomechanik,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 3. Zimna-Ziółkowska Ewa - technik elektryk,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. Dudycz Marian - grafik komputerowy,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 5. Michalska-Kulig Małgorzata Marcjanna - psycholog,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. Heba Piotr - inżynier włókiennik,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 7. Dobruszek Jadwiga - pracownik ds. administracyjnych, Koluszki, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Lipińska Zenia - archiwista,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. Luzeńczyk Dariusz - specjalista do spraw kontroli jakości,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 10. Jabłońska Anna - elektronik,Łódź, członek Polskiej Partii Socjalistycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. Szymański Zenon - handlowiec,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 12. Machnicki Wiesław - handlowiec,Łódź, członek Polskiej Partii Socjalistycznej. 
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy. 

 13. Mencik Henryka Monika - dziewiarka,Łódź, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:18
  Wprowadził:Bartosz Goździk