Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Olsztynie
Lista nr 1 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

 

 1. IWIŃSKI Tadeusz, profesor, zam. Warszawa
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 2. CZEPUŁKOWSKI Jerzy Mieczysław, pedagog, zam. Ełk
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 3. DZIEWULSKI Jerzy Maciej, prawnik, zam. Warszawa
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 4. MATYJEK Tadeusz Józef, inżynier rolnictwa, zam. Łężany
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 5. STANIEWSKI Tadeusz Henryk, inżynier technologii drewna, zam. Warszawa
  członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 6. NAŁĘCZ Wiesław, technik mechanik pojazdów samochodowych, zam. Olsztyn
  członek Unii Pracy
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 7. BAGAN Bożena Waleria, politolog, zam. Prostki
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 8. KOZIŃSKI Janusz, nauczyciel, zam. Szczytno
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 9. MALGREM Józef Stanisław, inżynier technologii żywności, zam. Olsztyn
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 10. SOSNOWSKA Joanna Katarzyna, urzędnik, zam. Olsztyn
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 11. BUSZAN Waldemar, nauczyciel akademicki, zam. Olsztyn
  członek Partii Ludowo-Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 12. ROGIŃSKA-STANULEWICZ Monika Joanna, inżynier rolnictwa, zam. Olsztyn
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 13. DOMARADZKA-ZIAREK Danuta Ewa, dziennikarz, zam. Ługwałd
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 14. SZCZYPIŃSKI Zbigniew, politolog, zam. Kobułty
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 15. ŚWIECZKOWSKA Katarzyna Małgorzata, nauczyciel, zam. Olsztyn
  członek Unii Pracy
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 16. KACZMARCZYK Ryszard Piotr, lekarz weterynarii, zam. Reszel
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 17. GAWLIŃSKA Danuta Krystyna, bibliotekarz, zam. Nidzica
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 18. FLOREK Sebastian Andrzej, inżynier rolnictwa, zam. Dorotowo
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawyLista nr 2 Koalicyjny Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy, skrót nazwy: AWSP

 

 1. LANGOWSKA Grażyna Mirosława, filolog - polonista, zam. Klebark Mały
  członek PPChD
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 2. SMOLIŃSKI Andrzej, chemik, zam. Olsztyn
  członek RS-AWS
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 3. MROZEK Jacek Janusz, ekonomista, zam. Ełk
  członek ZChN
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 4. CHMIELEWSKI Stanisław, inż. leśnik, zam. Mrągowo
  członek PPChD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 5. RÓŻAŃSKI Sławomir, ekolog, zam. Olsztyn
  członek PPChD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 6. GĄSIOROWSKI Paweł, politolog, zam. Olsztyn
  członek RS-AWS
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 7. ŁASTOWIECKI Cezary Jerzy, tech. energetyk, zam. Olsztyn
  członek PPChD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 8. TUMELIS Grzegorz Bogumił, mechanik lotnictwa, zam. Olsztyn
  członek PPChD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 9. MILLER Jan, mechanik, zam. Szczytno
  członek PPChD
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 10. KLIMASZEWSKI Krzysztof, kierowca, zam. Olecko
  członek KPN
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 11. MACKOWICZ Anna, nauczyciel akademicki, zam. Olsztyn
  członek RS-AWS
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawyLista nr 3 Komitet Wyborczy Unii Wolności, skrót nazwy: Komitet Wyborczy UW

 

 1. CZECH Mirosław, historyk, zam. Warszawa
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 2. CICHOŃ Janusz Władysław, ekonomista, zam. Olsztyn
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 3. POŁUBIŃSKA Krystyna, ekonomista, zam. Olsztyn
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 4. KEMPA Robert, nauczyciel akademicki, zam. Giżycko
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 5. SAMULOWSKI Wojciech Lucjan, pracownik samorządowy, zam. Gietrzwałd
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 6. MIERZEJEK Jerzy Janusz, pracownik administracyjny, zam. Mrągowo
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 7. ZDANOWSKI Andrzej Henryk, nauczyciel, zam. Ełk
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 8. WASILEWSKI Marian Wiesław, nauczyciel, zam. Szczytno
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 9. SIEMIONEK Maria Mieczysława, nauczyciel akademicki, zam. Olsztyn
  członek Unii Wolności
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 10. FELSKI Maciej, manager oświaty, zam. Olsztyn
  członek Unii Wolności
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 11. HUTNIKIEWICZ Igor Marek, pracownik samorządowy, zam. Olsztyn
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 12. GAŁCZYK Leszek, mgr inż. organizator przemysłu, zam. Olecko
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 13. SZYDŁOWSKI Roman, mgr nauk społecznych, zam. Kętrzyn
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 14. ZACHAREWICZ Elżbieta, nauczyciel, zam. Barczewo
  członek Unii Wolności
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 15. OBARA Bożenna Maria, pracownik samorządowy, zam. Ełk
  członek Unii Wolności
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 16. WIERZBICKI Michał Zygmunt, restaurator, zam. Olsztyn
  członek Unii Wolności
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 17. GRYKO Katarzyna Beata, pielęgniarka, zam. Giżycko
  członek Unii Wolności
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 18. RETKOWSKA Wiktoria, przedsiębiorca, zam. Nidzica
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawyLista nr 4 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej, skrót nazwy: Komitet Wyborczy Samoobrona RP

 

 1. ASZKIEŁOWICZ Mieczysław, rolnik, zam. Jonkowo
  członek Samoobrony RP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 2. NOGALSKI Franciszek Ignacy, handlowiec, zam. Warszawa
  członek Samoobrony RP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 3. ROMAŃCZUK Tomasz, inż. rolnik, zam. Gołdap
  członek Samoobrony RP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 4. PRZYŁUCKI Edward, technik rolnik, zam. Kruklanki
  członek Samoobrony RP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 5. JODKO Andrzej, inż. elektryk, zam. Olsztyn
  członek Samoobrony RP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 6. MASIUL Krzysztof Franciszek, elektryk, zam. Stawki
  członek Samoobrony RP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 7. WRÓBLEWSKI Kazimierz, tech. rolnik, zam. Langanki
  członek Samoobrony RP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 8. GŁOWACKI Jan, tech. budownictwa ogólnego, zam. Olsztyn
  członek Samoobrony RP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 9. GUTOWSKA Ewa, politolog, zam. Konopki
  członek Samoobrony RP
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 10. ROSZIG Ditmar Robert, mgr inż. mechanizacji rolnictwa, zam. Koczarki
  członek Samoobrony RP
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawyLista nr 5 Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

 1. SZCZYGŁO Aleksander Marek, prawnik, zam. Czerwonka
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 2. KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna, nauczyciel akademicki, zam. Dobre Miasto
  członek "Przymierza Prawicy"
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 3. SIENIAKOWSKI Mirosław, lekarz, zam. Kętrzyn
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 4. SAMAROW Janusz, nauczyciel, zam. Węgorzewo
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 5. JASTRZĘBSKI Marcin Daniel, urzędnik, zam. Olsztyn
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 6. LENKIEWICZ Adam Jacek, inżynier, zam. Mrągowo
  członek "Porozumienia Centrum"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 7. PLAWGO Tadeusz, lekarz, zam. Barczewo
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 8. MACKIEWICZ Antoni, teolog, zam. Gołdap
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 9. GOSIEWSKI Jerzy Antoni, leśnik, zam. Mrągowo
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 10. MŁYNARCZYK Piotr Dariusz, prawnik, zam. Pisz
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 11. KRYSIUK Jan, elektromechanik, zam. Wydminy
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 12. ROKICKI Zbigniew, przedsiębiorca, zam. Pluski
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 13. MACIĄGOWSKI Kazimierz, emeryt, zam. Mrągowo
  popierany przez "Prawo i Sprawiedliwość"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawyLista nr 6 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL

 1. PETRYNA Irena, inżynier rolnik, zam. Olsztynek
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 2. CECOT Ryszard, inżynier rolnik, zam. Olsztyn
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 3. DOMIAN Wiesław, technik rolnik, zam. Piersławek
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 4. DZIEKAN Elżbieta, pielęgniarka, zam. Olsztyn
  popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 5. GAZDA Leon, lekarz medycyny, zam. Ełk
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 6. KISIEL Andrzej Stanisław, historyk, zam. Olecko
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 7. KRZYŚKÓW Adam, inżynier leśnik, zam. Kolonia
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 8. KURZĄTKOWSKI Andrzej, technik rolnik, zam. Kózki
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 9. KUSIOR Eugeniusz Roman, inżynier rolnik, zam. Szczytno
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 10. ŁUBIŃSKI Wiesław, nauczyciel, zam. Olsztyn
  popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 11. MIŁKOWSKI Waldemar, inżynier rolnik, zam. Pass
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 12. PROCYK Stefan, technolog żywności, zam. Olsztyn
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 13. SADOK Wiesław, inżynier rolnik, zam. Bielskie
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 14. SUSZCZEWICZ Zygmunt, technik rolnik, zam. Dywity
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 15. SYTCZYK Michał, inżynier rolnik, zam. Troksy
  popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 16. ŚLIMAK Anna Józefa, nauczycielka, zam. Kętrzyn
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 17. TWAROWSKI Bogdan Ludwik, lekarz medycyny weterynaryjnej, zam. Ełk
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 18. ZABIELSKI Paweł, inżynier rolnik, zam. Antonowo
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawyLista nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska, skrót nazwy: Platforma Obywatelska

 

 1. ŻYLIŃSKI Marek Błażej, inżynier mechanik, zam. Olsztyn
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 2. WÓJCIK Wiktor, inżynier geodeta, zam. Olsztynek
  członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 3. SŁOMA Jarosław Marek, historyk, zam. Gołdap
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 4. KIERWAJTYS Wojciech, administratywista, zam. Ełk
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 5. OLSZEWSKI Marek Leszek, inżynier budownictwa, zam. Kętrzyn
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 6. KALINOWSKI Bogdan Tomasz, technolog żywności, zam. Szczytno
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 7. THOMAS Dariusz Kazimierz, nauczyciel, zam. Zelki
  członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 8. SZUBKA Wiesław, technik budowlany, zam. Pasym
  członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 9. SOBCZAK Adam, przedsiębiorca, zam. Olsztyn
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 10. PIOTROWSKA Jolanta, dziennikarz, zam. Giżycko
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 11. SOKOŁOWSKI Marek, nauczyciel akademicki, zam. Olsztyn
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 12. BRODOWSKI Tomasz, student, zam. Ełk
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 13. BŁAŻEJCZYK Monika, studentka, zam. Olsztyn
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 14. ZAWADZKI Radosław, student, zam. Olsztyn
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 15. FADROWSKI Artur, geodeta, zam. Olecko
  członek partii Unia Polityki Realnej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawyLista nr 8 Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

 1. NICZYPEROWICZ Piotr Bożydar, mgr inż. nawigator morski, zam. Olsztyn
  członek Alternatywy Ruchu Społecznego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 2. STOCKI Tadeusz, inż. budownictwa lądowego, zam. Olsztyn
  członek Alternatywy Ruchu Społecznego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 3. SZABLAK Artur, logistyk, zam. Warszawa
  członek Alternatywy Ruchu Społecznego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 4. MEDŹWIEDZKI Mirosław, handlowiec, zam. Szczytno
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 5. DUPLAGA Barbara Jolanta, socjolog, zam. Stara Wieś
  członek Alternatywy Ruchu Społecznego
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 6. MAŁYSZ Iwona Izabela, księgowa, zam. Katowice
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 7. CZARNECKI Wojciech Sebastian, handlowiec, zam. Łomianki
  członek Alternatywy Ruchu Społecznego
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 8. MODZELEWSKI Robert, zaopatrzeniowiec, zam. Ostróda
  członek Alternatywy Ruchu Społecznego
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 9. TREDER Jerzy Jarosław, mechanik, zam. Żory
  członek Alternatywy Ruchu Społecznego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 10. KRZĄKAŁA Jerzy Augustyn, elektromechanik, zam. Świętochłowice
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 11. SZCZEPAŃSKI Zbigniew, technik rolnik, zam. Pruchnik
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 12. JUZWUK Ryszard, ślusarz, zam. Knurów
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 13. REMIARZ Leszek, mechanik, zam. Rybnik
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 14. NOWAK Renata Maria, nauczycielka, zam. Krosno
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 15. SMALEC Aneta Maria, ekonomistka, zam. Jaworzno
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 16. KLOSKOWSKI Krzysztof Zenon, elektryk, zam. Ornontowice
  członek Alternatywy Ruchu Społecznego
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 17. BRODZICKI Franciszek Adam, operator maszyn, zam. Humniska
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawyLista nr 10 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

 

 1. NOWINA-KONOPKA Halina Maria, architekt, zam. Olsztyn
  członek Stronnictwa "Porozumienie Polskie"
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 2. NOWACKI Bogdan Mieczysław, nauczyciel, zam. Ełk
  popierany przez Stronnictwo "Porozumienie Polskie"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 3. SZCZEPKOWSKI Jacek Jan, rolnik, zam. Nidzica
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 4. KOŁAKOWSKI Piotr, technolog żywności, zam. Olsztyn
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 5. PAWLAK Marcin Adam, elektronik, zam. Mikołajki
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 6. KOZIKOWSKI Marian, restaurator, zam. Ełk
  członek Ruchu Odbudowy Polski
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 7. KRAJCZYŃSKI Zbigniew, nauczyciel, zam. Mrągowo
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 8. BANCEWICZ Jerzy, doradca rolniczy, zam. Stare Kawkowo
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 9. PIETRZAK Stanisława, urzędnik, zam. Nowe Sołdany
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 10. KOSTKA Ryta Barbara, pedagog, zam. Kudypy
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 11. CHRÓŚCIELEWSKA Janina, wychowawca, zam. Pisz
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 12. KOZIOŁ Jan, operator wytłaczarkowy, zam. Olsztyn
  członek "Stronnictwa Narodowego"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 13. BUDNY Jarosław Andrzej, chemik, zam. Olsztyn
  członek Stronnictwa "Porozumienie Polskie"
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawyLista nr 13 Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej

 

 • rejestracja listy unieważniona uchwałą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 20 września 2001 r.Lista nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

 

 1. LEWICKI Włodzimierz, emeryt, zam. Szczytno
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 2. RADZIEWICZ ŁAPIŃSKA Maria, położna, zam. Ełk
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 3. KWIATKOWSKI Michał, emeryt, zam. Olsztyn
  członek Krajowego Forum Lewicy
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 4. MIGDALSKA Jadwiga, rencistka, zam. Olsztyn
  członek Krajowego Forum Lewicy
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 5. JURCZYK Henryk, emeryt, zam. Giżycko
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 6. RYBAK Grzegorz, student, zam. Olsztyn
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 7. KIETLIŃSKI Zbigniew, ogrodnik, zam. Klewno
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 8. CZAJKA Anna, pielęgniarka, zam. Ełk
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy

 9. KLIMASZEWSKI Piotr, elektromonter, zam. Szczytno
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art 2 i art. 4 powołanej ustawy

 10. KAWIECKI Michał, student, zam. Grom
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:23
  Wprowadził:Bartosz Goździk