Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 40 w Koszalinie
Lista nr 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

  1. Ulicki Ryszard Jan,literat-dziennikarz, zam. Koszalin, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy. 

 2. Kraśko Tadeusz,dziennikarz, zam. Warszawa, członek Krajowej Partii Emerytów i Rencistów,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Rupnik Henryk Władysław,ekonomista, zam. Kołobrzeg, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Towalewska Bogusława Maria,nauczycielka, zam. Wałcz, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Błaszczyk Bogdan,nauczyciel, zam. Kołobrzeg, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Wilczyńska Zofia,nauczycielka, zam. Połczyn Zdrój, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Matusiak Krystyna,kurator zawodowy, zam. Białogard, członek Unii Pracy,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Wojtalik Edward,ekonomista, zam. Bobolice, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Tomczyk Ryszard Władysław,historyk, zam. Bierzwnik, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Stachowicz Marek,lekarz, zam. Sławno, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Pomarańska Maria,pielęgniarka, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Łobaczewski Władysław,rolnik, zam. Stanomino gm Białogard, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Malitowska Danuta,nauczycielka, zam. Świdwin, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Kotlęga Jerzy Waldemar,nauczyciel, zam. Białogard, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. Kicior Janina,pracownik socjalny, zam. Złocieniec, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. Gołębiowska Aneta,ekonomistka, zam. Szczecinek, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 2 - AWSP

  1. Krawczyk Bogdan,inżynier komunikacji, zam. Koszalin, członek Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Goliński Marian Tomasz,inżynier leśnik, zam. Szczecinek, członek Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Węgrzynowski Tadeusz,technik przetwórstwa mięsnego, zam. Wałcz, członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Ziętkiewicz Janusz,nauczyciel, zam. Czaplinek, członek Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Markowski Włodzimierz,ekonomista informatyk, zam. Koszalin, członek Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Łazarewicz Zbigniew,dziennikarz, zam. Darłowo, członek Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Pietras Robert,lekarz, zam. Świdwin, członek Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Bil Tadeusz,nauczyciel akademicki, zam. Koszalin, członek Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Zawadzki Maciej,inżynier mechanik, zam. Koszalin, członek Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Liberski Zbigniew,inżynier melioracji i ochrony środowiska, zam. Wałcz, członek Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Zuber Dariusz,mechanik, zam. Tarnów, członek Konfederacji Polski Niepodległej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Unii Wolności

  1. Husejko Władysław,inżynier mechanik, zam. Koszalin, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Wiśniewska Grażyna ,nauczycielka, zam. Kołobrzeg, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Szalla Dariusz,magister inżynier mechanik, zam. Wałcz, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Drozd Irena,nauczycielka, zam. Biały Bór, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Obrębska - Starzec Grażyna Maria,ekonomistka, zam. Kalisz Pomorski, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Jankowiak Andrzej,magister inżynier zootechnik, zam. Sianów, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Urbanowicz Barbara Irena,inżynier , zam. Koszalin, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Miński Tomasz Marek,księgarz, zam. Choszczno, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Słowik Ewa Maria,nauczycielka, zam. Koszalin, członek Unii Wolności,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Szostało Wiktor,, artysta plastyk, zam. Kołobrzeg, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Ścigała Jacek,urzędnik, zam. Sławno, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Klocek Marek,prawnik, zam. Wałcz, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Szybowski Tomasz,nauczyciel, zam. Szczecin, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Lewandowski Andrzej,inżynier mechanik, zam. Darłowo, członek Unii Wolności,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Lepper Andrzej,rolnik, zam. Zielnowo gm. Darłowo, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Łączny Jan,rolnik, zam. Nowe Bielice gm. Biesiekierz, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Becmer Jan,rolnik, zam. Rymań, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Sikorzyńska Ewa,rolnik, zam. Przyjezierze gm. Borne Sulinowo, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Kołodziej Józef,rolnik, zam. Przystawy gm. Malechowo, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Iwan Eugeniusz,technik budowlany, zam. Wałcz, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Bugaj-Wójcik Krystyna Danuta,rolnik , zam. Przydargiń gm. Bobolice, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Kanarek Krzysztof,rolnik, zam. Jankowo gm. Drawsko Pomorskie, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Owczarzak Marcin,technik ochrony środowiska, zam. Koszalin, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Hauer Zdzisław,rolnik, zam. Pełczyce, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Chmielewski Jan,rolnik, zam. Pobłocie Małe gm. Gościno, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Kurek Danuta Elżbieta,technik ekonomista, zam. Sławno, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Orłowski Władysław,technik elektryk, zam. Koszalin, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Jasiński Arkadiusz,technik samochodowy, zam. Koszalin, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. Vos Michał,rolnik, zam. Tychowo, członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 5 - Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"

  1. Flügel Waldemar Zdzisław, magister inżynier budownictwa, zam. Gorzów Wielkopolski, członek Przymierze Prawicy,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Krupski Dariusz,ekonomista, zam. Szczecinek, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Stefański Zbigniew Roman,technik elektromechanik, zam. Bobolice, członek Przymierze Prawicy,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Goszczyński Jerzy Czesław,nauczyciel, zam. Wałcz, członek Unii Polityki Realnej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Wiśniewski Artur,nauczyciel, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Kaczmarek Zenon,technik rolnik, zam. Cybulino gm. Bobolice, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Kmiecik Mariusz Mieczysław,bez zawodu, zam. Szczycienko gm. Ostrowice, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Kołakowski Jerzy,fotoreporter, zam. Ustronie Morskie, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Matulka Leszek,technik technolog rolnictwa, zam. Koszalin, członek Przymierze Prawicy,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Miąsek Tadeusz,inżynier sanitarny, zam. Zegrze Pomorskie gm. Świeszyno, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Opala Włodzimierz Stanisław,oficer marynarki, zam. Borne Sulinowo, nie należy do partii politycznej, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Kraczkowski Henryk,technik mechanik, zam. Białogard, członek Przymierze Prawicy,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Ciawłowski Bogusław Kazimierz,lekarz, zam. Redło gm. Świdwin, członek Przymierze Prawicy,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 6 - Komitet Wyborczy PSL
 1. Dydyna Leszek,rolnik, zam. Darłowo, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy 

 2. Dycha Stanisław Edward,inżynier rolnik, zam. Puszczyn gm. Pełczyce, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Pietraszek Józef Paweł,inżynier rolnik, zam. Świdwin, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Szczygielski Piotr Adam,prawnik, zam. Kołobrzeg, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Ginda Tomasz,ekonomista, zam. Biały Bór, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Binka Jerzy,ekonomista, zam. Koszalin, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Marcinkiewicz Elwira Marlena,nauczycielka, zam. Białogard, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Lebioda Danuta Zofia,rolniczka, zam. Polanów, nie należy do partii politycznej, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Szewczyk Urszula Elżbieta,rolniczka, zam. Manowo, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Traczewski Zbigniew Mieczysław,rolnik, zam. Sarbinowo gm. Mielno, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Tutaj Krzysztof Stanisław,rolnik, zam. Wałcz, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Jung Janina,ekonomistka, zam. Złocieniec, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Jesionowska Anna Ewa,rolniczka, zam. Przydargiń gm. Bobolice, członek Stronnictwa Polska Racja Stanu,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Frąckiewicz Jan,nauczyciel, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. Pastuszek Władysław,inżynier rolnik, zam. Szczecinek, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. Szydełko Tadeusz,ekonomista, zam. Koszalin, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 7 - Platforma Obywatelska

  1. Rohde Małgorzata Maria,pedagog kulturalno-oświatowy, zam. Kalisz Pomorski, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy. 

 2. Miśko Waldemar Włodzimierz,inżynier budownictwa, zam. Karlino, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Chrzanowski Jacek Cezary,inżynier ekonomii rolnictwa, zam. Silnowo, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Gawroński Sylwester Stanisław,technik elektryk, zam. Koszalin, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Gawłowski Stanisław,administratywista, zam. Darłowo, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Olejnik Bogusław Hieronim,inżynier mechanik, zam. Wałcz, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Karpiniuk Sebastian,prawnik, zam. Kołobrzeg, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Hardie-Douglas Jerzy,lekarz, zam. Szczecinek, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Lesiński Antoni Piotr,prawnik, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Macioszek Piotr Dariusz,bez zawodu, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Sobieraj Tomasz,administratywista, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Wójcik Wiesław Stanisław,administratywista, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Szafrański Kazimierz,nauczyciel, zam. Świdwin, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Łącki Wiesław,technik budowlany, zam. Choszczno, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. Kocent Tomasz Ireneusz,bez zawodu, zam. Świdwin członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 16. Katzer Jacek,nauczyciel akademicki, zam. Koszalin, członek Unii Polityki Realnej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

  1. Białkowski Aleksander Edward,technik fizjoterapeuta, zam. Białogard, członek KPN - Ojczyzna,
  złożył następujące oświadczenie ; nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Kwas Mirosław Stanisław,magister inżynier techniki, zam. Białogard, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie ; nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Ciuruś Józef,inżynier budownictwa, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie ; nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Lipowiec Janina,pedagog, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie ; nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Korobowicz Inga Iwona, położna , zam. Białogard, członek KPN - Ojczyzna,
  złożyła następujące oświadczenie ; nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Grzelak Alina,księgowa, zam. Karlino, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie ; nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Pilecka Anna,handlowiec, zam. Białogard, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie ; nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Sałacka Małgorzata,ogrodnik, zam. Białogard, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie ; nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Sienkiewicz Rafał Damian,technik rolnik, zam. Kołobrzeg, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie ; nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Suchocki Wojciech Adam,technik mechanik, zam. Białogard, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Popławska Maria Augustyna,pedagog, zam. Karlino, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Dziubek - Białkowska Teresa,pielęgniarka, zam. Białogard, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Sikora Ewa,handlowiec, zam. Kołobrzeg, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Cisiewicz Stefan,stolarz, zam. Białogard, członek KPN - Ojczyzna,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 15. Kasperowicz Rafał Tomasz,monter urządzeń telekomunikacyjnych, zam. Białogard, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

  1. Pniewska Franciszka,prawnik, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Kostuch Urszula Helena,ekonomista, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Gozdalska - Słowik Urszula,lekarz medycyny, zam. Białogard, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Mikusek Jan,geodeta, zam. Koszalin,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Borowski Jan,ekonomista, zam. Koszalin, członek Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Rybicki Bolesław,nauczyciel, zam. Bonin, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Słowińska Urszula Weronika,technik dentystyczny, zam. Wałcz, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Maciąg Paweł Jan,bez zawodu, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Kubowicz Czesław Marian,inżynier rolnik, zam. Dobino gm. Wałcz, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Woszczyk Wiesław,inżynier rolnik, zam. Szczecinek, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 11. Barańska Wiesława Józefa ,inżynier rolnik, zam. Śmiechów, nie należy do partii politycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 12. Jarmuszczak Hanna Maria, technik odzieżowy, zam. Mosina, członek Stronnictwa Narodowego,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 13. Dąbrowski Wacław, muzyk, zam. Koszalin, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 14. Kuczyński Marian Jan, inżynier budownictwa, zam. Mielno, nie należy do partii politycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.Lista nr 14 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej

  1. Jankowski Wiesław,energetyk, zam. Koszalin, członek Polskiej Partii Socjalistycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 2. Studzińska Adrianna,politolog, zam. Koszalin, członek Polskiej Partii Socjalistycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 3. Rawski Janusz,technolog spożywczy, zam. Koszalin, członek Polskiej Partii Socjalistycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 4. Wysocka Wanda,pielęgniarka, zam. Koszalin, członek Polskiej Partii Socjalistycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 5. Czerniawski Adam,ekonomista, zam. Kołobrzeg, członek Polskiej Partii Socjalistycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 6. Andrzejak Grażyna,technik budowlany, zam. Wałcz, członek Polskiej Partii Socjalistycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 7. Strzelecki Stanisław,żołnierz zawodowy, zam. Koszalin, członek Polskiej Partii Socjalistycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 8. Adel Ryszard,inżynier budowlany, zam. Szczeglino gm. Sianów, członek Polskiej Partii Socjalistycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 9. Dubrawski Jerzy,technik mechanik, zam. Białogard, członek Polskiej Partii Socjalistycznej,
  złożył następujące oświadczenie : nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.

 10. Czarnas Małgorzata,technik rolnik, zam. Płoty, członek Polskiej Partii Socjalistycznej,
  złożyła następujące oświadczenie : nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:24
  Wprowadził:Bartosz Goździk