Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej 23 w Rzeszowie
Lista nr 1 
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 

  1. CIESIELSKI WIESŁAW,lat 48, ekonomista - cybernetyk, zam. Miłocin, członek SLD.
  Złożył informację, że w związku z kandydowaniem w 1997 r. na posła 
  złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 2. JANAS STANISŁAW,lat 47, mgr inż. hutnik, zam. Warszawa, członek SLD.
  Złożył informację, że w związku z kandydowaniem w 1997 r. na posła 
  złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 3. STĘPIEŃ WŁADYSŁAW PIOTR,lat 54, technik mechanik, zam. Tarnobrzeg, członek SLD.
  Złożył informację, że w związku z kandydowaniem w 1997 r. na posła 
  złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 4. TUDEREK GRZEGORZ KONSTANTY,lat 63, inż. budownictwa, zam. Warszawa, członek SLD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 5. DŁUGOSZ STANISŁAW MAREK,lat 43, prawnik administratywista, zam. Rzeszów, członek UP.
  Złożył informację, że w związku z kandydowaniem w 1997 r. na posła 
  złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 6. BRZOSTOWSKI EDWARD,lat 66, ekonomista, zam. Dębica, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 7. GROBEL-PROSZOWSKA JOANNA IRENA,lat 51, mgr inż. chemik, zam. Stalowa Wola, członek SLD.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 8. OZIMEK JULIAN,lat 53, ekonomista, zam. Nisko, członek SLD. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 9. IWIŃSKA-MOTYL JOANNA MARTA,lat 47, lekarz stomatolog, zam. Nowa Dęba, członek SLD.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 10. SÓWKA JÓZEF,lat 46, mgr inż. rolnik, zam. Dynów, członek SLD. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 11. CZUB ZOFIA,lat 53, pedagog kultury, zam. Tarnobrzeg, członek SLD.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 12. MASTALERZ NORBERT ROBERT,lat 29, politolog, zam. Tarnobrzeg, członek SLD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 13. ZABŁOTNY TERESA BARBARA,lat 54, inż. elektryk, zam. Rzeszów, członek UP.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 14. KOWALSKA ANNA HELENA,lat 53, politolog, zam. Dynów, członek SLD.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 15. JABŁOŃSKA JADWIGA WIESŁAWA,lat 53, prawnik, zam. Rzeszów, członek SLD.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 16. SIEKLUCKI JERZY MACIEJ,lat 52, lekarz - pediatra, zam. Łańcut, członek SLD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 17. RYCZAN ELŻBIETA KATARZYNA,lat 46, mgr inż. hutnik, zam. Sędziszów Małopolski, członek SLD.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 18. SUROWIEC LUCJAN DOMINIK,lat 57, inż. mechanik, zam. Mielec, członek SLD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 19. RUSZNICA STANISŁAW FRANCISZEK,lat 54, nauczyciel, zam. Rzeszów, członek SLD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 20. DUL ANNA KRYSTYNA,lat 30, pielęgniarka, zam. Nisko, członek SLD.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 21. KĘDZIERSKA-GRABIEC MAŁGORZATA BARBARA,lat 39, lekarz -ginekolog, zam. 
  Dębica, członek SLD.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 22. KOWALEWSKI LECHOSŁAW ZYGMUNT,lat 61, nauczyciel, zam. Nowa Sarzyna, członek SLD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 23. KUBIŚ JANUSZ EDMUND,lat 27, technik mechanik, zam. Kolbuszowa Dolna, członek SLD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 24. RAUS WACŁAW TADEUSZ,lat 55, mgr inż. komunikacji, zam. Krosno, członek UP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 25. PRUCHNIEWSKA-SIUZDAK BEATA EWA,lat 37, urzędnik, zam. Nowa Sarzyna, członek SLD.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 26. JANECZKO EUGENIUSZ,lat 60, technik weterynarii, zam. Nowiny, członek SLD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 27. FERENC TADEUSZ,lat 61, ekonomista, zam. Rzeszów, członek SLD. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 28. KOZAK STEFAN,lat 62, prawnik administratywista, zam. Sędziszów Małopolski, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 29. BIEŃKOWSKI JAN,lat 44, ekonomista, zam. Sokołów Małopolski, członek SLD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.Lista nr 2
Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy

  1. KRZAKLEWSKI MARIAN,lat 51, inżynier automatyki, zam. Zabrze, członek RS AWS.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 2. RYNASIEWICZ ZBIGNIEW FRANCISZEK,lat 38, nauczyciel, zam. Grodzisko Dolne, czło-nek RS AWS.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 3. ORTYL WŁADYSŁAW ZENON,lat 47, inżynier mechanik, zam. Mielec, członek RS AWS.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 4. PUPA ZDZISŁAW,lat 41, inżynier rolnik, zam. Góra Ropczycka, członek ZChN.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 5. SZKUTNIK JANUSZ HENRYK,lat 46, historyk antykwariusz, zam. Rzeszów, członek PPChD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 6. ŚNIEŻEK ADAM WALENTY,lat 50, informatyk, zam. Rzeszów, członek RS AWS.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 7. GARGAŚ ANDRZEJ,lat 44, prawnik administracji, zam. Stalowa Wola, członek RS AWS.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 8. LINEK BOGUSŁAW RYSZARD,lat 45, plastyk, zam. Stalowa Wola, członek ZCh N.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 9. FILOZOF TOMASZ JAN,lat 21, student historii i prawa, zam. Rzeszów, członek PPChD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 10. RAMSKI JANUSZ HENRYK,lat 42, mgr inżynier mechanik, zam. Rzeszów, członek RS AWS.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w lat ch 1944-1990.

 11. JAJKO SZYMON,lat 30, politolog, zam. Tarnobrzeg, członek RS AWS.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 12. DOJKA STANISŁAW,lat 46, technik mechanik, zam. Tarnobrzeg, członek ZChN.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 13. DZIURA STANISŁAW ADAM,lat 51, inżynier mechanik, zam. Rzeszów, członek PPChD.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 14. PELCZAR ANETA JOLANTA,lat 23, studentka politologii, zam. Zwięczyca, członek RS AWS.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 15. KOPCZYK ARKADIUSZ,lat 28, prawnik, zam. Rzeszów, członek ZChN.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 16. HOŁÓWKO ZBIGNIEW,lat 43, nauczyciel, zam. Bratkowice, członek RS AWS.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 17. ADAMEK PAWEŁ TOMASZ,lat 43, nauczyciel, zam. Dębica, członek RS AWS.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 18. LASOTA GRZEGORZ JÓZEF,lat 31, teolog, zam. Kielanówka, członek ZChN.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 19. BIS JÓZEF,lat 60, inżynier budownictwa, zam. Nisko, członek RS AWS.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 20. WINIARSKI ALFRED,lat 58, technik mechanik, zam. Stalowa Wola, członek KPN.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.Lista nr 3
Komitet Wyborczy Unii Wolności

  1. GARDZIEL TADEUSZ,lat 50, nauczyciel akademicki, zam. Dębica, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 2. RÓŻYCKI WIESŁAW,lat 48, socjolog, zam. Rzeszów, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 3. HOSZOWSKA MAŁGORZATA,lat 49, filolog polonista, zam. Mielec, członek Unii Wolności.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 4. KAMIŃSKI ROBERT,lat 24, prawnik, zam. Rzeszów, członek Unii Wolności.
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art.7 ust.2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. 
  o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 ze zm.). 

 5. SALAMUCHA JERZY,lat 45, nauczyciel, zam. Tarnobrzeg, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 6. NĘDZYŃSKI ZBIGNIEW,lat 43, automatyk, zam. Stalowa Wola, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 7. AUGUŚCIK MARIA,lat 59, nauczyciel, zam. Dębica, członek Unii Wolności.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 8. KOWALCZYK MARCIN,lat 28, fizyk komputerowy, zam. Łańcut, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 9. MAZUR ANNA,lat 50, lekarz medycyny, zam. Dębica, członek Unii Wolności.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 10. KUBIK LESZEK,lat 46, prawnik, zam. Tarnobrzeg, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 11. BARANOWSKA-BILSKA ANNA,lat 71, lekarz medycyny, zam. Dynów, członek Unii Wolności.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 12. CIEŚLA HENRYK,lat 45, ekonomista, zam. Dębica, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 13. PAPUGA MARIAN,lat 46, socjolog, zam. Strzyżów, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 14. KWOLEK ELŻBIETA,lat 39, socjolog, zam. Mielec, członek Unii Wolności.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 15. GOCH ZBIGNIEW,lat 43, lekarz medycyny, zam. Leżajsk, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 16. NALEŚNIK ALFREDA,lat 47, nauczyciel, zam. Rzeszów, członek Unii Wolności.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 17. NOWACKI CEZARY,lat 41, inżynier mechanik, zam. Rzeszów, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 18. AUGUSTYN PIOTR,lat 27, prawnik, zam. Mielec, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 19. WĘGLOWSKI WITOLD,lat 47, nauczyciel, zam. Rzeszów, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 20. PAJA TOMASZ,lat 24, ekonomista, zam. Rzeszów, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 21. KACZMAREK ADAM,lat 24, informatyk, zam. Rzeszów, członek Unii Wolności.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.Lista nr 4
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Zbyrowska Maria,lat 44, hodowca drobiu, zam. Jaźwiny, członek Samoobrony RP.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 2. Żamojda Paweł,lat 44, lekarz weterynarii, zam. Białobrzegi, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 3. Urban Tadeusz,lat 37, rolnik, zam. Wola Dalsza, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 4. Sztuka Marek,lat 31, rolnik, zam. Mielec, członek Samoobrony RP. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 5. Szenborn Antoni,lat 43, rolnik, zam. Tarnawiec, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 6. Maciszewski Józef,lat 67, emeryt, zam. Rzeszów, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 7. Pałkoń Stanisław,lat 37, rolnik, zam. Krzywa, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 8. Kiełb Jan,lat 44, mechanik samochodowy, zam. Malinie, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 9. Surówka Zbigniew,lat 48, rolnik, zam. Lutoryż, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 10. Skarbek Zygmunt,lat 39, rencista, zam. Niwiska, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 11. Nowak Józef,lat 62, rencista, zam. Pawłosiów, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 12. Blok Józef,lat 40, nastawniczy, zam. Ostrów, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 13. Błaszczyk Andrzej,lat 43, muzyk, zam. Złotniki, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 14. Chmura Aneta,lat 21, studentka, zam. Munina, członek Samoobrony RP.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 15. Kapusta Jadwiga,lat 43, rolnik, zam. Piaseczno, członek Samoobrony RP.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 16. Ośmak Krzysztof,lat 21, elektryk, zam. Ostrów, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 17. Tkaczyk Grzegorz,lat 25, monter, zam. Jarosław, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 18. Czajło Bartosz Jerzy,lat 24, rencista, zam. Jarosław, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 19. Kucharski Michał,lat 52, rolnik, zam. Piastów, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 20. Wilk Jacek,lat 28, zbrojarz betoniarz, zam. Jarosław, członek Samoobrony RP.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.Lista nr 5
Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwośc"

  1. Jurek Marek,lat 41, historyk, zam. Wólka Kozodawska, członek "Przymierza Prawicy".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 2. Chmura Stanisław,lat 51, przedsiębiorca, zam. Dębica, członek "Prawa i Sprawiedliwości".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 3. Zalewski Jerzy Zenon,lat 41, reżyser filmowy, zam. Warszawa, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 4. Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia,lat 45, filozof, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 5. Szlęzak Andrzej Kazimierz,lat 39, dziennikarz, zam. Stalowa Wola, członek "Przymierza Prawicy".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 6. Brycki Jacek Józef,lat 47, technik budownictwa, zam. Tarnobrzeg, członek "Prawa i Spra-wiedliwości".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 7. Słotwińska Helena,lat 32, nauczyciel akademicki, zam. Lublin, członek "Przymierza Prawicy".
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 8. Sporzyński Marian Marek,lat 52, inżynier mechanik, zam. Stalowa Wola, członek "Prawa i Sprawiedliwości". 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 9. Kultys Robert,lat 35, architekt, zam. Rzeszów, członek "Przymierza Prawicy".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 10. Kiczek Jacek,lat 28, inżynier budownictwa, zam. Rzeszów, członek "Prawa i Sprawie-dliwości".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 11. Walczak Zbigniew Jan,lat 46, pedagog, zam. Jarocin, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 12. Tybulczuk Wit Witold,lat 59, lekarz, zam. Albigowa, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 13. Ingersleben Irena,lat 61, nauczyciel, zam. Nisko, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 14. Baran Dariusz Edmund,lat 36, psycholog, zam. Rzeszów, członek "Prawa i Sprawiedliwo-ści".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 15. Maj Marian Łucjan,lat 66, geolog, zam. Mielec, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem
  świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 16. Stręk Jadwiga Dorota,lat 51, handlowiec, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 17. Mitka Józef Franciszek,lat 65, leśnik, zam. Dębica, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 18. Kalandyk Magdalena,lat 23, studentka, zam. Boguchwała, członek "Prawa i Sprawie-dliwości".
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 19. Brodzki Andrzej,lat 59, mechanik samochodowy, zam. Tarnobrzeg, członek "Przymierza Prawicy". 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 20. Chochla Jan Michał,lat 57, technik mechanik, zam. Rzeszów, członek "Ruchu Odbudowy Polski".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 21. Kempa Artur Daniel,lat 31, prawnik, zam. Boguchwała, członek "Przymierza Prawicy".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 22. Szeliga Dariusz Jerzy,lat 31, student, zam. Stalowa Wola, członek "Prawa i Sprawiedliwo-ści".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 23. Dryś Edward Bogdan,lat 27, technik, zam. Budy Łańcuckie, członek "Przymierza Prawicy".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 24. Mikołajczyk Marcin,lat 24, historyk, zam. Rzeszów, członek "Prawa i Sprawiedliwości".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 25. Rydzewski Michał Mamert,lat 25, politolog, zam. Końskie, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 26. Grządziel Ewa,lat 23, student, zam. Kańczuga, członek "Prawa i Sprawiedliwości".
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 27. Bosek Monika Blanka,lat 23, studentka, zam. Baryczka, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 28. Cagara Stanisław Edward,lat 48, technik mechanik, zam. Stalowa Wola, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 29. Richter-Sadza Anna Maria,lat 27, historyk, zam. Lubaczów, członek "Przymierza Prawicy".
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 30. Rak Paweł,lat 28, dziennikarz, zam. Rzeszów, członek "Prawa i Sprawiedliwości".
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.Lista nr 6
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

  1. Bury Jan,lat 38, prawnik, zam. Rzeszów, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 2. Bentkowski Aleksander,lat 60, prawnik, zam. Rzeszów, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 3. Deptuła Leszek,lat 48, lekarz weterynarii, zam. Mielec, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 4. Pieniądz Jan,lat 60, rolnik, zam. Dębica, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 5. Bujak Bolesław,lat 44, pracownik samorządowy, zam. Ropczyce, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 6. Stawowy Paweł,lat 54, ekonomista, zam. Tarnobrzeg, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 7. Lech Jan,lat 45, przedsiębiorca, zam. Stobierna, członek Bloku dla Polski.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 8. Półćwiartek Ignacy,lat 54, rolnik, zam. Przychojec, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 9. Kruk Zofia,lat 37, pracownik samorządowy, zam. Bojanów, nie należy do partii politycznej, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 10. Przywara Tadeusz,lat 52, ekonomista, zam. Wiśniowa, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 11. Benedyk Andrzej,lat 44, pracownik samorządowy, zam. Żołynia, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 12. Nawrocki Janusz,lat 47, rolnik, zam. Zarzecze, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 13. Wilk Stanisław,lat 44, przedsiębiorca, zam. Kolbuszowa, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 14. Kubiszewski Zbigniew,lat 46, lekarz medycyny, zam. Jelna, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 15. Serafin Danuta,lat 44, nauczyciel, zam. Cygany, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 16. Chudy Józef,lat 40, pracownik samorządowy, zam. Róża, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 17. Woś Kazimierz,lat 56, rolnik, zam. Krzemienica, członek Stronnictwa Polska Racja Stanu.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 18. Rokita Kazimierz Andrzej,lat 46, mechanizator rolnictwa, zam. Wola Cicha, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i 

 19. Rybiński Józef,lat 50, pracownik samorządowy, zam. Radomyśl Wielki, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 20. Szostek Irena,lat 57, pielęgniarka, zam. Rzeszów, członek Stronnictwa Polska Racja Stanu.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 21. Żarów Stefan Michał,lat 42, pracownik samorządowy, zam. Mielec, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 22. Śliwiński Marek,lat 45, ogrodnik, zam. Strzyżów, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 23. Bawoł Józef,lat 48, przedsiębiorca, zam. Markowa, nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 24. Bujak Maria,lat 55, księgowa, zam. Jeżowe, nie należy do partii politycznej, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe. 
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 25. Dyrkacz Zofia,lat 59, ajent, zam. Wrzawy, nie należy do partii politycznej, popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe. 
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 26. Wójcik Józef,lat 48, pracownik ubezpieczeniowy, zam. Pilzno, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 27. Kwaśniak Mirosław Zygmunt,lat 49, nauczyciel, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej, popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 28. Wójcik Zdzisław,lat 45, rolnik, zam. Zaklików, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 29. Panek Andrzej,lat 28, pracownik samorządowy, zam. Ropczyce, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 30. Lipiński Zbigniew,lat 58, dziennikarz, zam. Warszawa, członek Stronnictwa Narodowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.Lista nr 7
Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska

  1. Tomaka Jan Walenty,lat 52, mgr inż. geolog górniczy, zam. Nowa Wieś, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. 
  Złożył informację, że w związku z kandydowaniem w 1997 r. na posła 
  złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 2. Sowa Tadeusz,lat 53, mgr inż. mechanik, zam. Ropczyce, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 3. Kocik Mirosław Piotr,lat 46, mgr inż. fizyk, zam. Stalowa Wola, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 4. Gołąbek Wergiliusz Mieczysław,lat 53, teolog, zam. Słocina, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 5. Janas Andrzej Jan,lat 45, nauczyciel, zam. Leżajsk, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 6. Banaś Marek Piotr,lat 37, lekarz, zam. Strzyżów, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 7. Skowrońska Krystyna,lat 47, mgr administracji, zam. Mielec, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 8. Szczepański Kazimierz,lat 53, ekonomista, zam. Tyczyn, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 9. Trojnar Jacek,lat 40, inż. mechanik, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 10. Bajorski Bogdan,lat 41, ekonomista, zam. Tarnobrzeg, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 11. Bieniek Władysław Piotr,lat 58, prawnik, zam. Mielec, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 12. Pietryka Marian,lat 45, mgr matematyk, zam. Rzeszów, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 13. Ciepiela Lesław,lat 45, lekarz, zam. Dębica, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 14. Mach Adam,lat 49, nauczyciel, zam. Rudnik, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 15. Kasperek Romualda,lat 51, inż. metalurg, zam. Dębica, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 16. Placek Mariusz Paweł,lat 27, prawnik, zam. Rzeszów, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 17. Tylus Marek Zdzisław,lat 43, lekarz, zam. Nisko, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 18. Zarębski Waldemar,lat 38, lekarz, zam. Kolbuszowa, członek Unii Polityki Realnej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 19. Szymczak Artur,lat 35, lekarz, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 20. Dobrowolski Janusz Mariusz,lat 32, mgr inż. ekonomii produkcji rolniczej, zam. Niebylec, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 21. Kuźniar-Jabłczyńska Barbara Anna,lat 48, mgr administracji, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 22. Zięba Tadeusz Mikołaj,lat 45, lekarz, zam. Mielec, członek Unii Polityki Realnej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.Lista nr 8
Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

  1. Saja Dorota,lat 29, prawnik, zam. Wola Zgłobieńska, członek Alternatywy Ruch Społeczny.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 2. Pelc Kazimierz,lat 61, lekarz weterynarii, zam. Sędziszów Małopolski, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 3. Kochowska Bronisława Irena,lat 43, nauczyciel, zam. Furmany, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 4. Chwałek Eugeniusz Józef,lat 66, inż. górnik, zam. Tarnobrzeg, nie należy do partii politycznej.
  Złożył informację, że w związku z kandydowaniem w 1997 r. na posła 
  złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 5. Podoba Marek,lat 54, lekarz, zam. Ropczyce, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 6. Jacek Kazimierz,lat 50, nauczyciel, zam. Wyżne, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 7. Wrońska-Gaj Maria,lat 63, pedagog, zam. Stalowa Wola, członek KPN - Ojczyzna.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 8. Dec Eugeniusz,lat 54, rolnik, zam. Staniszewskie, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 9. Pichla Marta,lat 29, teolog, zam. Sędziszów Małopolski, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 10. Wróbel Jerzy Bogusław,lat 35, ślusarz, zam. Trzciana, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 11. Sikora Stanisława,lat 53, technik chemik, zam. Dębica, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 12. Fila Stanisław,lat 43, technik mechanik, zam. Stalowa Wola, nie należy do partii politycznej.
  Złożył informację, że w związku z kandydowaniem w 1997 r. na posła 
  złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym 
  i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 13. Balawejder Aleksander,lat 42, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, zam. Nisko, członek KPN - Ojczyzna.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 14. Gołąbek Zbigniew,lat 35, pracownik umysłowy, zam. Nowa Dęba, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 15. Dzióba Ewa,lat 28, nauczyciel, zam. Kopcie, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 16. Szczepański Jerzy,lat 28, przedsiębiorca, zam. Malawa, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 17. Draus Janusz,lat 29, rolnik, zam. Dąbrowa, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 18. Ciecieręga Marek Andrzej,lat 32, przedsiębiorca, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 19. Ferenc Ewelina Łucja,lat 21, studentka, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 20. Knap Andrzej Ryszard,lat 50, górnik, zam. Bieruń Stary, członek Alternatywy Ruch Społeczny.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 21. Bieniek Krzysztof Piotr,lat 45, ekonomista, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 22. Kasprzyk Bogdan,lat 42, ekonomista, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 23. Dobek Jan,lat 29, przedstawiciel handlowy, zam. Strzyżów, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 24. Skowron Maria,lat 43, budowlaniec, zam. Dębica, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 25. Jabłoński Roman,lat 42, handlowiec, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 26. Kloc Marek Wojciech,lat 50, administratywista, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 27. Wiątek Maria Elżbieta,lat 45, asystentka stomatologiczna, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej. 
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 28. Krynicki Paweł Mariusz,lat 28, technik elektromechanik, zam. Łańcut, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 29. Wiech Danuta Maria,lat 51, ogrodnik, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 30. Jończyk Marek Wojciech,lat 26, ekonomista, zam. Bartków, członek KPN - Ojczyzna.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.Lista nr 10
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

  1. Wrzodak Zygmunt,lat 42, technik mechanik, zam. Skierniewice, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 2. Kantor Ewa Maria,lat 45, mgr fizyki, zam. Dębica, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 3. Witaszewska Irena Józefa,lat 54, mgr geologii, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 4. Gładysz Czesław,lat 63, technik mechanik, zam. Tarnobrzeg, członek Ruchu Katolicko-
  -Narodowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 5. Rusin Jan ,lat 74, lekarz medycyny, zam. Mielec, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 6. Wróbel Halina Grażyna,lat 44, lekarz medycyny, zam. Rzeszów, członek Zjednoczenia Chrześcijańsko - Narodowego.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 7. Tofilski Bogusław Władysław,lat 32, technik mechanik, zam. Wólka Panewska, Członek Stronnictwa Narodowego. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 8. Murias Halina,lat 46, ekonomista, zam. Łańcut, członek Zjednoczenia Chrześcijańsko-
  -Narodowego. 
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 9. Pasowicz Emil,lat 68, agrotechnik, zam. Ropczyce, członek Przymierza Ludowo- Narodowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 10. Kupras Ireneusz Jan,lat 29, mgr farmacji, zam. Wierzawice, nie należy do partii polity-cznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 11. Zygmunt Józef Stanisław,lat 50, mgr inż. hutnictwa, zam. Kopki, członek Stronnictwa Narodowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 12. Wąsik Stanisław,lat 52, inż. mechanik, zam. Dębica, członek Ruchu Katolicko-Narodowego.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 13. Dzierżak Elżbieta,lat 41, mgr administracji, zam. Rzeszów, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 14. Rakszawska-Stopyra Wanda Zofia,lat 40, ekonomista, zam. Leżajsk, nie należy do partii politycznej.
  Złożyła oświadczenie*: nie pracowałam, nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 15. Hawryło Franciszek,lat 50, technik mechanik, zam. Zarzecze, członek Ruchu Odbudowy Polski.
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 16. Lemiech Andrzej Tadeusz,lat 36, elektromechanik, zam. Głuchów, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 17. Krzyśko Roman,lat 47, technik mechanik, zam. Wysoka Głogowska, nie należy do partii politycznej. 
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

 18. Maj Eugeniusz,lat 51, technik mechanik, zam. Dąbrówka Wisłocka, nie należy do partii politycznej.
  Złożył oświadczenie*: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.


  * o którm mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne /Dz.U. z 1999r. nr 42, poz.428, Nr 57,poz.618, Nr 62, poz.681 i Nr 63, poz.701 oraz z 2000r. Nr 43, poz.488 i Nr 50, poz.600/.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:26
  Wprowadził:Bartosz Goździk