Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 28 w Częstochowie
Lista nr 1
Koalicyjny Komitet Wyborczy
Sojusz Lewicy Demokratycznej
- Unia pracy

  1. Janik Ewa Maria
  inżynier włókiennik, zam. w Częstochowie
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożyła wcześniej oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Ratman Zygmunt 
  prawnik, zam. w Myszkowie
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył wcześniej oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. Makowski Grzegorz Marian
  politolog, zam. w Częstochowie
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. Polak Danuta 
  pedagog, zam. w Częstochowie
  członek Unii Pracy
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. Gwiazda Andrzej Bogusław
  ekonomista, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. Kasprzyk Jacek Franciszek
  pedagog, zam. w Częstochowie
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył wcześniej oświadczenie: nie pracowałem,
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Sieja Stanisław 
  pedagog, zam. w Lipiu
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Szczuka Ryszard Stanisław
  inżynier, zam. w Częstochowie
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. Wróblewski Andrzej Antoni
  inżynier ogrodnik, zam. w Lublińcu
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. Niesmaczny Zbigniew Paweł
  inżynier, zam. w Częstochowie
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. Jakubczyk Zofia Maria
  ekonomista, zam. w Lgocie Górnej gm. Koziegłowy
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 12. Nowak Zdzisław Jacek
  politolog, zam. w Częstochowie
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 13. Kisiel-Sojda Grażyna Helena
  pedagog, zam. w Rędzinach
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 14. Łacna Gabriela 
  pedagog, zam. w Kłobucku
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 2
Koalicyjny Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
skrót nazwy: AWSP

  1. Iwan Ryszard Józef
  inżynier, zam. w Lublińcu
  członek PPChD
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Wrona Tadeusz 
  nauczyciel akademicki, zam. w Częstochowie
  członek RS AWS
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. Szymonik Sebastian 
  urzędnik państwowy, zam. w Miedźnie
  członek ZChN
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy 
  art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 4. Warzocha Artur 
  dziennikarz, zam. w Częstochowie
  członek RS AWS
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. Świerczyński Sławomir Jerzy
  inżynier energetyk, zam. w Częstochowie
  członek RS AWS
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. Domagalski Grzegorz 
  inżynier zootechnik, zam. w Częstochowie
  członek PPChD
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Malik Mieczysław 
  nauczyciel, zam. w Częstochowie
  członek ZChN
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Guła Jerzy 
  inżynier mechanik, zam. w Częstochowie
  członek RS AWS
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. Holi Jolanta 
  technik analityk, zam. w Żarkach Letnisko
  członek PPChD
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10.  
  Doroszuk Elżbieta 
  psycholog, zam. w Myszkowie
  popierana przez ZChN
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. Goliszek Dariusz 
  pedagog, zam. w Częstochowie
  popierany przez RS AWS
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 12. Chrzan Tadeusz 
  geodeta, zam. w Jarosławiu
  członek KPN
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 13. Chłąd Mirosław 
  prawnik, zam. w Kalej
  popierany przez PPChD
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 14. Wójcik Marek 
  walcownik, zam. w Częstochowie
  członek RS AWS
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 3
Komitet Wyborczy
Unii Wolności

  1. Zając Jerzy Grzegorz
  inżynier elektryk, zam. w Częstochowie
  członek Unii Wolności
  Złożył wcześniej oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Kucharczyk Zygmunt Adam
  dr inżynier, zam. w Częstochowie
  członek Unii Wolności
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. Kowalczyk Stanisław Henryk
  inżynier, zam. w Lublińcu
  członek Unii Wolności
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. Kądziela-Podczaska Elżbieta Czesława
  matematyk, zam. w Kłobucku
  członek Unii Wolności
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. Czech Artur Jerzy
  inżynier, zam. w Łojkach
  członek Unii Wolności
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. Szczerba Jadwiga 
  ekonomista, zam. w Lublińcu
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Wojciechowski Dariusz 
  ekonomista, zam. w Częstochowie
  członek Unii Wolności
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Kalina Jacek 
  historyk, zam. w Olsztynie k. Częstochowy
  członek Unii Wolności
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy 
  art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 9. Gęsiarz Jolanta Janina
  pedagog, zam. w Częstochowie
  członek Unii Wolności
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. Brodziak Karina 
  pedagog, zam. w Częstochowie
  członek Unii Wolności
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy 
  art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 11. Myszkowski Wiesław Adam
  inżynier, zam. w Kłobucku
  członek Unii Wolności
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 12. Ziora Jerzy Józef
  dr inżynier, zam. w Częstochowie
  członek Unii Wolności
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 13. Góralska Helena 
  dr ekonomii, zam. w Warszawie
  członek Unii Wolności
  Złożyła wcześniej oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 4
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Grzesik Andrzej 
  rolnik, zam. w Lubecku
  członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Kłudka Jerzy 
  mgr inż. mech. rolnictwa, zam. w Waleńczowie
  członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. Kierat Jan Marian
  technik rolnik, zam. w Sierakowie Śląskim
  członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. Konieczko Robert Bronisław
  rolnik, zam. w Iwanowicach Dużych
  członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. Bryła Romuald Bolesław
  mechanik, zam. w Częstochowie
  członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6.  
  Cupiał Jan 
  przedsiębiorca, zam. w Częstochowie
  członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Łazarz Adam 
  ogrodnik przedsiębiorca, zam. w Częstochowie
  członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Pleszyniak Zdzisław Piotr
  mechanik, zam. w Częstochowie
  członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. Artman Bogusław Andrzej
  prawnik politolog, zam. w Częstochowie
  członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. Trzepizur Włodzimierz Jan
  mechanik kierowca, zam. w Częstochowie
  członek Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 5
Komitet Wyborczy
"Prawo i Sprawiedliwość"

  1. Giżyński Szymon 
  nauczyciel akademicki, zam. w Częstochowie
  popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Ciba Jerzy 
  nauczyciel akademicki, zam. w Gliwicach
  nie należy do partii politycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. Szczeszek Paweł 
  student, zam. w Częstochowie
  popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy 
  art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 4. Ciszewski Dariusz 
  dziennikarz, zam. w Częstochowie
  członek Przymierza Prawicy
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. Surga-Piątek Iwona 
  nauczyciel, zam. w Częstochowie
  popierana przez Prawo i Sprawiedliwość
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. Kaźmierczak-Koćwin Alicja 
  pedagog pracy, zam. w Częstochowie
  członek Przymierza Prawicy
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Cichoń-Dziąba Elżbieta 
  ekonomista, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Synowiec Jerzy 
  ekonomista, zam. w Częstochowie
  członek Przymierza Prawicy
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. Raczyńska Anna 
  pielęgniarka, zam. w Krzepicach
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. Wilczyńska Marlena 
  studentka, zam. w Częstochowie
  członek Przymierza Prawicy
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy 
  art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 11. Wójcik Andrzej 
  rzemieślnik, zam. w Myszkowie
  popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 12. Rezek Jihad 
  inżynier budownictwa, zam. w Lublińcu
  popierany przez Prawo i Sprawiedliwość
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 6
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL

  1. Serafin Władysław 
  rolnik, zam. w Kłobucku
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Skubis Ireneusz 
  nauczyciel, zam. w Częstochowie
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. Smela Krzysztof 
  mgr pedagogiki, zam. w Wierzchowisku
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. Gmitruk Stanisław 
  ekonomista, zam. w Częstochowie
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. Ślęczka Jacek 
  lekarz weterynarii, zam. w Koziegłowach
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. Janus Krzysztof 
  mgr inż. mechanik, zam. w Częstochowie
  członek Bloku Dla Polski
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7.  
  Nowak Robert 
  mgr inż. rolnik, zam. w Zarębicach
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Chudzik Mieczysław 
  inż. budownictwa, zam. w Aleksandrii Drugiej
  popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. Dworecki Zbigniew 
  nauczyciel, zam. w Truskolasach
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. Kuźma Krystyna 
  nauczyciel, zam. w Lisowie
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. Buś-Baszanowska Elżbieta 
  pielęgniarka, zam. w Hucie Starej B
  popierana przez Polskie Stronnictwo Ludowe
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 12. Pastusińska Maria 
  rolnik, zam. w Aleksandrii Pierwszej
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 13. Grabałowski Kazimierz 
  technik budownictwa, zam. w Cisiu
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 14. Lupa Jacek Antoni
  mgr inż. rolnik, zam. w Częstochowie
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 7
Komitet Wyborczy Wyborców
Platforma Obywatelska

  1. Maniura Edward Makary
  magister transportu, zam. w Woźnikach
  członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
  Złożył wcześniej oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Krakowiak Zofia 
  technik rolnik, zam. w Krzepicach
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. Rozpondek Halina Leokadia
  pracownik akademicki, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. Sulema Jolanta Bolesława
  księgowa, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. Borys Artur Robert
  menadżer, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. Kwapisz Andrzej Sylwester
  przedsiębiorca, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Miroszewski Kazimierz 
  pracownik naukowo-dydaktyczny, 
  zam. w Myszkowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Kukuła Urszula Elżbieta
  ekonomista, zam. w Częstochowie
  członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. Czermińska Barbara Jolanta
  politolog, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. Lis Jacek 
  nauczyciel, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. Mackiewicz Witold 
  przedsiębiorca, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 12. Rabenda Aleksandra Ewa
  pracownik naukowo-dydaktyczny, 
  zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 13. Kramarski Stefan 
  inżynier mechanik, zam. w Kłobuck
  członek Unii Polityki Realnej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 8
Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny

  1. Wieczorek Tomasz Antoni
  mechanik, zam. w Częstochowie
  członek KPN Ojczyzna
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Myśliwiec Magdalena Teresa
  pedagog, zam. w Częstochowie
  członek Alternatywa Ruch Społeczny
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3.  
  Zejman Andrzej Henryk
  inżynier agrotechnik, zam. w Postępie
  członek Alternatywa Ruch Społeczny
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. Kosuń-Wąsek Ewa Barbara
  pedagog, zam. w Koniecpolu
  członek Alternatywa Ruch Społeczny
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. Tomza Czesław Bronisław
  inżynier mechanik, zam. w Częstochowie
  członek Alternatywa Ruch Społeczny
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. Zając Ewa 
  ekonomistka, zam. w Konieczkach gm. Panki
  członek Polska Partia Ekologiczna-Zieloni
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy 
  art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 7. Morawski Janusz Krzysztof
  technik mechanik, zam. w Częstochowie
  członek Alternatywa Ruch Społeczny
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Hencia Kazimierz Jan
  ekonomista, zam. w Częstochowie
  członek Krajowe Porozumienie Emerytów i Rencistów RP
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. Grabara Henryk Piotr
  mechanik samochodowy, zam. w Częstochowie
  członek KPN Ojczyzna
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. Ciecierska Maria Jadwiga
  ekonomistka, zam. w Częstochowie
  członek Alternatywa Ruch Społeczny
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. Binkiewicz Irena 
  kolejarz, zam. w Częstochowie
  członek KPN Ojczyzna
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 12. Dzidowska-Pośpiech Joanna Helena
  inżynier elektryk, zam. w Częstochowie
  członek Alternatywa Ruch Społeczny
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 13. Kliszewska Elżbieta Apolonia
  ekonomistka, zam. w Częstochowie
  członek Alternatywa Ruch Społeczny
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 14. Żydek Kazimierz Władysław
  filozof, zam. w Radawcu Dużym
  członek Sojusz Nowych Sił
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 10
Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin

  1. Czekaj Barbara 
  lekarz medycyny, zam. w Częstochowie
  popierana przez Porozumienie Polskie
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Zasępa Marian Kazimierz
  nauczyciel, zam. w Częstochowie
  członek Stronnictwa Narodowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. Dobrakowski Longin Jerzy
  mgr inż.włókiennik, zam. w Częstochowie
  członek Stronnictwa Narodowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. Biela Józef Jan
  inżynier elektryk, zam. w Lublińcu
  nie należy do partii politycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. Bączyński Jerzy Józef
  technik elektryk, zam. w Koniecpolu
  członek Przymierza Ludowo-Narodowego
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. Kielesińska Justyna Marzenna
  mgr inż.urządzeń sanitarnych, 
  zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Lechowicz Waldemar Józef
  rolnik, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 8. Olszewska Małgorzata Eugenia
  pielęgniarka dyplomowana, 
  zam. w Łojkach gm. Blachownia
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. Sternak Jerzy Bogusław
  mgr inż.elektryk, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 10. Jaśko Lidia 
  pielęgniarka dyplomowana, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 11. Jarek Magdalena 
  studentka, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Zwolniona z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy 
  art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 12. Nowak Teresa Maria
  rzemieślnik, zam. w Częstochowie
  popierana przez Porozumienie Polskie
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.Lista nr 12
Komitet Wyborczy "Konfederacja"
skrót nazwy: Konfederacja • unieważnienie rejestracji listy przez Okręgową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 22 września 2001 r.Lista nr 14
Komitet Wyborczy
Polskiej Partii Socjalistycznej

  1. Zatoński Józef Krzysztof
  pedagog pracy, zam. w Częstochowie
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 2. Ligęza Tadeusz 
  technik budowlany, zam. w Kłobucku
  nie należy do partii politycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 3. Panek Jerzy 
  lekarz medycyny, zam. w Częstochowie
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 4. Błazenek Władysław 
  oficer WP, zam. w Lublińcu
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 5. Borowiecka Marianna 
  inżynier, zam. w Częstochowie
  nie należy do partii politycznej
  Złożyła oświadczenie: nie pracowałam, 
  nie pełniłam służby, ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 6. Karoń Krzysztof Adam
  szewc, zam. w Częstochowie
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 7. Stasiła Przemysław 
  tapicer, zam. w Częstochowie
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Zwolniony z obowiązku
  złożenia oświadczenia z mocy 
  art. 7 ust. 2 powołanej ustawy

 8. Liwoch Ryszard 
  kierowca, zam. w Częstochowie
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.

 9. Mszyca Kazimierz 
  oficer WP, zam. w Częstochowie
  członek Polskiej Partii Socjalistycznej
  Złożył oświadczenie: nie pracowałem, 
  nie pełniłem służby, ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powołanej ustawy.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 10:27
  Wprowadził:Bartosz Goździk