• Wyjaśnienie z dnia 12.09.2001
  Wyjaśnienie z dnia 12.09.2001
 • Wyjaśnienie z dnia 12.09.2001
  Wyjaśnienia z dnia 12.09.2001
 • Wyjaśnienie z dnia 10.09.2001
  Informacja o spisach wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu RP wg stanu na dzień 9 września 2001 r.
 • Informacja o liczbie obwodów głosowania utworzonych na obszarze kraju wg stanu na dzień 6 września 2001 r.
  Wyjaśnienia z dnia 05.09.2001
 • Wyjaśnienie z dnia 04.09.2001
  Wyjaśnienie z dnia 04.09.2001