Wyjaśnienie z dnia 12.09.2001

Zakaz umieszczania na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych plakatów i haseł wyborczych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, wynikający z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) nie oznacza przyznania prawa do umieszczania takich plakatów na innych urządzeniach, nie wymienionych w tym przepisie, stanowiących własność komunalną lub prywatną, bez potrzeby uzyskania zgody właściciela lub zarządcy.

Przepisy prawa dotyczące ochrony własności i posiadania zakazują korzystania z cudzej rzeczy wbrew woli właściciela lub posiadacza.

Korzystanie przy rozwieszaniu plakatów ze słupów ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych itp. urządzeń wymaga uprzedniej zgody właściciela lub użytkownika tych urządzeń, jeśli oznaczono na nich do kogo należą.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:49
    Wprowadził:Bartosz Goździk