Wyjaśnienie z dnia 03.09.2001

Zakaz umieszczania na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych plakatów i haseł wyborczych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, wynikający z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) nie oznacza przyznania prawa do umieszczania takich plakatów na innych urządzeniach, nie wymienionych w tym przepisie, stanowiących własność komunalną lub prywatną, bez potrzeby uzyskania zgody właściciela lub zarządcy.

Przepisy prawa dotyczące ochrony własności i posiadania zakazują korzystania z cudzej własności bez zgody właściciela lub posiadacza.

Mogą się zdarzyć przypadki trudności w ustaleniu właściciela lub administratora niektórych urządzeń infrastruktury miejskiej, ale i wówczas na żądanie tych podmiotów należy usunąć rozwieszone plakaty.

Korzystanie przy rozwieszaniu plakatów ze słupów ogłoszeniowych, tablic ogłoszeniowych itp. urządzeń wymaga uprzedniej zgody właściciela lub użytkownika tych urządzeń, jeśli oznaczono na nich do kogo należą.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:19
    Wprowadził:Bartosz Goździk