Wyjaśnienie z dnia 28.08.2001

Artykuł 184 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) nakłada na komitety wyborcze obowiązek dostarczania audycji wyborczych, o których mowa w art. 181, do Telewizji Polskiej lub Polskiego Radia nie później niż na 24 godziny przed dniem ich rozpowszechnienia. W praktyce oznacza to, że audycja przeznaczona do rozpowszechnienia np. w dniu 20 września (obojętne o której godzinie) powinna być dostarczona przez komitet wyborczy nie później niż o godz. 24.00 w dniu 18 września.


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:20
    Wprowadził:Bartosz Goździk