• Wyjaśnienie z dnia 22.08.2001
  Wyjaśnienie z dnia 21.08.2001
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20.08.2001r.
  Wyjaśnienie z dnia 14.08.2001
 • Wyjaśnienie z dnia 7.08.2001
  Wyjaśnienia z dnia 6.08.2001
 • Wyjaśnienia z dnia 2.08.2001
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Sej
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Sej
  Sposób losowania przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym z dnia 21 sierpnia 2001r.