Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla okręgowych list kandydatów na posłów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Sej

1. Zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza dokonała w dniu 22 sierpnia 2001 r. publicznego losowania jednolitych numerów dla okręgowych list kandydatów na posłów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe w więcej niż jednym okręgu wyborczym.

2. W wyniku losowania okręgowe listy kandydatów na posłów 14 komitetów wyborczych, które spełniły ustawowy warunek zarejestrowania list okręgowych w więcej niż jednym okręgu wyborczym otrzymały następujące jednolite numery:

Numer 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
Numer 2 - Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy
Numer 3 - Komitet Wyborczy Unii Wolności
Numer 4 - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
Numer 5 - Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość"
Numer 6 - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Numer 7 - Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska
Numer 8 - Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny
Numer 9 - Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej
Numer 10 - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Numer 11 - Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"
Numer 12 - Komitet Wyborczy "Konfederacja"
Numer 13 - Komitet Wyborczy Polskiej Unii Gospodarczej
Numer 14 - Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk