Wyjaśnienie z dnia 14.08.2001

Udział komitetów wyborczych w różnego rodzaju organizowanych przedwyborczych badaniach, w tym w tzw. prawyborach jest agitacją wyborczą, a zatem mają tu zastosowanie wszystkie zasady i rygory dotyczące prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej. Oznacza to, że agitacja wyborcza prowadzona w ramach danego przedsięwzięcia może być prowadzona wyłącznie na zasadach, w formach, w czasie i w miejscach określonych ustawą - Ordynacja wyborcza, a wydatki ponoszone na ten cel muszą być pokrywane z dozwolonych źródeł i ewidencjonowane w rachunkowości oraz rozliczone w sprawozdaniu wyborczym komitetu wyborczego.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk