Wyjaśnienie z dnia 22.08.2001
  1. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mogą dokonywać pełnomocnicy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (art. 48 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786). W ustawie nie jest ograniczona liczba osób, które pełnomocnik wyborczy może upoważnić do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Osobami upoważnionymi przez pełnomocnika wyborczego do zgłaszania członków obwodowych komisji wyborczych mogą być osoby upoważnione do zgłaszania list okręgowych lub kandydatów na senatorów (art. 143 ust. 3 i art. 190 ustawy). Poza osobami upoważnionymi do zgłaszania list okręgowych i kandydatów na senatorów pełnomocnicy wyborczy mogą upoważnić inne osoby do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Osoby upoważnione przez pełnomocnika wyborczego nie mogą upoważniać innych osób do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  2. Osoby upoważnione przez pełnomocnika wyborczego do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić swoją kandydaturę na członka obwodowej komisji wyborczej. Możliwość zgłoszenia swojej kandydatury nie dotyczy pełnomocnika wyborczego komitetu oraz upoważnionych przez niego osób do zgłaszania list okręgowych lub kandydatów na senatorów, bowiem zakaz w tym zakresie wynika z art. 34 ust. 1 w związku z art. 168 ust. 4 i art. 205 ust. 5 ustawy.
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:22
    Wprowadził:Bartosz Goździk