Wyjaśnienie z dnia 21.08.2001

Artykuł 113 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP wskazuje formy wpłaty środków finansowych na rzecz komitetu wyborczego wykluczające anonimowość wpłaty: czek, przelew, karta płatnicza, z których mogą korzystać jedynie osoby posiadające rachunki bankowe. Przy dokonywaniu wpłat w takiej formie obowiązujące zasady bankowe powodują ujawnienie prawdziwych personaliów osób dokonujących wpłat.

W tym kontekście nie budzi wątpliwości, że "przelew", o którym mowa w art. 113 ust. 2 ustawy jest przelewem środków finansowych z konta bankowego osoby fizycznej na konto komitetu wyborczego, a nie przekazaniem na konto komitetu wyborczego gotówki wpłaconej w banku.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:22
    Wprowadził:Bartosz Goździk