• Informacja o rejestracji list kandydatów na posłów - stan na 21 sierpnia 2001r.,godz. 18.00
  Informacja o przyjętych zawiadomieniach Komitetów Wyborczych (wykaz urzędowy według stanu na dzień 14 sierpnia 2001 r.)
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zaświadczeniach wydanych w trybie art. 142 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP (stan na godz. 24:00 dnia 14 sierpnia 2001 r.)
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. (Dz. U. Nr 81 z dnia 7 sierpnia 2001 r., poz. 888)
 • Wyjaśnienia z dnia 31.07.2001
  Wyjaśnienia z dnia 31.07.2001
 • Wyjaśnienia z dnia 31.07.2001
  Wyjaśnienia z dnia 31.07.2001
 • Wyjaśnienia z dnia 30.07.2001
  Wyjaśnienia z dnia 30.07.2001